Revalidatie algemeen

Bij Archipel bieden wij binnen het Centrum voor Geriatrische Revalidatie ook revalidatie aan na onder andere algehele achteruitgang door andere medische problemen,  hartproblemen, co morbiditeit of na oncologische behandelingen. Door algehele achteruitgang door interne problemen, hartproblemen of co morbiditeit kan het nodig zijn om kracht en conditie weer op te bouwen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.  

Door de oncologische behandelingen zoals chemotherapie en bestralingen kunnen mensen last krijgen van klachten zoals minder conditie, vermoeidheid, pijn, lymfoedeem, neerslachtigheid, angst of onzekerheid. Revalidatie kan mensen met kanker helpen te herstellen, de klachten te verminderen en het dagelijks functioneren te verbeteren. Revalideren kan tijdens en na de behandeling. 

Tijdens uw revalidatie wordt u begeleid om met uw beperkingen om te gaan en leert u nieuwe vaardigheden aan. Hierbij kunnen verschillende disciplines worden ingezet, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek en psychologie. Uw revalidatie is vooral gericht op het weer thuis kunnen functioneren of in een andere passende woonomgeving. 

Bij Archipel zetten we de disciplines in die nodig zijn. Te denken aan fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek en psychologie

Na uw ontslag uit het Archipel Centrum voor Revalidatie kunt u gebruik maken van thuiszorg van Archipel Thuis en nadere behandeling zodra u weer thuis woont. 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures