Verzorgingshuis
Wat is een verzorgingshuis?

Merkt u dat het moeilijker wordt om voor uzelf of uw partner te zorgen? Of mist u de gezellige contacten die de dag kleuren? In een verzorgingshuis van Archipel ontvangt u precies de zorg en begeleiding waar u behoefte aan heeft. We laten het alledaagse leven zo lang mogelijk normaal doorgaan. Met de zekerheid van zorg en begeleiding op het juiste moment.

U maakt daarbij uw eigen keuzes. Zoals u dat altijd heeft gedaan.

  • Om in een verzorgingshuis te wonen, heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Uw huisarts, een maatschappelijk werker of een medewerker van ons Servicepunt kan u helpen om deze indicatie aan te vragen;
  • Wonen in een verzorgingshuis wordt vergoed, maar u en uw eventuele partner betalen een eigen bijdrage. Uw partner kan meeverhuizen, ook als hij of zij geen indicatie heeft;
  • Afspraken over zorg en begeleiding staan in het zorgplan.

Wat is het verschil tussen een verzorgingshuis en een verpleeghuis?

Een verzorgingshuis biedt zorg en huisvesting als u niet meer zelfstandig kunt wonen en voor uzelf kunt zorgen, ook niet met hulp van naasten, mantelzorg of thuiszorg. Een verpleeghuis is bedoeld voor intensieve zorg of zware medische behandelingen.

Verzorgingshuis

  • Een nieuw thuis, waarbij u hulp krijgt bij het wassen, naar bed gaan, aankleden en eten;
  • U kunt de dagverzorging bezoeken, waarbij u 's avonds naar uw eigen woning gaat;
  • Het is mogelijk om hier tijdelijk te wonen, bijvoorbeeld omdat uw mantelzorgers niet aanwezig zijn of omdat u herstellende bent na een operatie.

Verpleeghuis

  • U hoeft niet altijd in een verpleeghuis te worden opgenomen. Een verpleeghuis kan ook ergens anders zorg en behandeling leveren. Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een woonzorgcentrum, hospice of zorgsteunpunt;
  • U kunt ook kortdurende zorg in het verpleeghuis krijgen.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures