Zorg en behandeling Parkinson

Archipel beschikt over een eigen expertteam Parkinson. Dit expertteam richt zich op cliënten met de ziekte van Parkinson, hun naasten en mantelzorgers. 

Parkinson behandeling door ons expertteam Parkinson

U kunt bij het team terecht voor advies en behandeling. Denk aan:

  • Begeleiding bij het omgaan met de gevolgen van de ziekte.
  • Ondersteuning van een fysiotherapeut.
  • Behandeling van complicaties ten gevolge van Parkinson.

Vragen over de behandeling van Parkinson?

Ook met al uw vragen over de behandeling van Parkinson kunt u bij het expertteam terecht. Bijvoorbeeld:

  • Hoe kan ik zo lang mogelijk zelfstandig blijven?
  • Hoe kan ik mij beter bewegen?
  • Hoe kan ik mij beter verstaanbaar maken?
  • Hoe ga ik om met ongecontroleerd verlies van speeksel?
  • Mijn partner komt tot niets meer. Hoe ga ik hiermee om?
  • Hoe kan ik veilig eten en drinken?

Parkinson behandelingen regio Eindhoven

Archipel heeft verschillende behandelingen en begeleiding te bieden voor mensen met de ziekte van Parkinson. In de film over de Expertisecentra lichten we toe hoe we de gespecialiseerde zorg, behandeling, begeleiding en (eventueel) wonen bieden. 

Zorg en behandeling aan huis voor patiënten met Parkinson

Afhankelijk van de vraag kan een lid van het Parkinson expertteam u thuis bezoeken. Deze medewerker inventariseert welke hulpvragen er zijn en zorgt voor begeleiding en ondersteuning in het tot stand brengen van een passende oplossing. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van overige behandelaren uit het expertteam voor Parkinson. De ergotherapeut kan bijvoorbeeld samen met de cliënt en zijn naaste beoordelen welke aanpassingen in huis nodig zijn. De psycholoog kan ondersteunende gesprekken voeren. Samen met de cliënt en zijn naaste stellen deze behandelaren een zorgleefplan op maat op.

Parkinson expertteam

Het expertteam Parkinson bestaat uit behandelaars, waaronder een arts, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, verzorgende, maatschappelijk werker en seksuoloog. Al deze behandelaars zijn aangesloten en geregistreerd bij het landelijke ParkinsonNet. Ze zijn via dit netwerk geschoold.

Wilt u meer informatie over dit expertteam? Bel ons op 040 264 64 64 of rechtstreeks met het secretariaat van de Dienst Behandeling op 040 261 01 02.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures