Dagbehandeling

U woont thuis en wilt daar graag blijven wonen, maar heeft door een aandoening, zoals Parkinson, MS of niet-aangeboren hersenletsel, behandeling en begeleiding nodig. Dan kunt u bij de dagbehandeling van Archipel terecht.

Met oefeningen en behandelingen helpen wij u om uw mogelijkheden en zelfstandigheid te herstellen of te behouden. En dat is nog maar één van de goede kanten van de dagbehandeling. Belangrijk voor veel mensen is ook lotgenotencontact, gezelligheid en de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten die aansluiten bij uw wensen en behoeftes. Samen met het multidisciplinair team wordt er een persoonlijk behandelplan met u gemaakt. Als er vragen zijn op het gebied van dagbesteding kan de dagbestedingscoach samen met u (en uw mantelzorger) kijken wat de mogelijkheden zijn. Samen met u wordt er dan, uitgaande van uw eigen doelen, passies en wensen, een programma op maat gemaakt. Er zijn inmiddels meer dan 45 verschillende activiteiten waar aan deelgenomen kan worden, is de activiteit van uw wensen er niet bij, dan gaan we die alsnog mogelijk maken!

Begeleiding en behandeling 

Op de dagbehandeling van Archipel krijgt u professionele begeleiding en/of behandeling in een sfeervolle omgeving in de verschillende locaties. U kunt gebruikmaken van individuele therapieën zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Verder is er volop keuze uit individuele en groepsgewijze activiteiten. Te denken aan geheugentraining, bewegingsgroepen, creatieve activiteiten en zanggroepen. De behandelaren hebben nauw overleg met de medewerkers van Dagbehandeling. Op deze manier worden de behandeldoelen van cliënten ook doorvertaald naar de dagelijkse activiteiten van de cliënten. Als een cliënt fysiotherapie heeft, dan overlegt de fysiotherapeut met de beweegagoog zodat ook in beweeggroepen (denk aan yoga, zwemmen, gymmen) gelet wordt op de houding en een juiste uitvoering van oefeningen. Lees hierover meer in het verhaal van Ine. Ook alledaagse dingen krijgen aandacht zoals tafels dekken, planten verzorgen en koffie inschenken. Dit valt onder therapie om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Uw dagprogramma vult u naar eigen wens zelf in, want u weet het beste welke begeleiding u nodig heeft.

Medewerkers 

Elke cliënt krijgt een vast aanspreekpunt: de dagbestedingscoach. Hij of zij is aanspreekpunt voor alle vragen, is aanwezig bij familiegesprekken en multidisciplinair afstemmingsoverleg en onderhoudt het contact met uw familie en mantelzorgers.

"Werken in de zorg is betekenisvol omdat dat je wezenlijk iets kunt betekenen voor een ander." 

Ellen - medewerker Archipel

Behandelplan

Samen met de cliënt en naasten stelt de dagbestedingscoach samen met betrokken behandelaren een behandelplan/individueel arrangement op. Wij vinden het belangrijk dat u zelf bepaalt hoe u uw dagbehandeling invult. Helaas kan binnen een indicatie niet alles en dient u naast de vergoeding ook een eigen bijdrage te betalen. Maar in overleg met u en uw familie maken wij wel alles bespreekbaar. Op basis van onze adviezen maakt u een keuze en kunt u gebruikmaken van de dagbehandeling. Op regelmatige basis nodigen wij u en uw mantelzorgers/familie, huisarts en andere hulpverleners uit om te evalueren. Tijdens dit gesprek bespreken we de stand van zaken en maken afspraken over hoe we verder gaan. Zo nodig passen we uw behandelplan aan.

Locaties

In de volgende locaties kunt u terecht voor dagbehandeling:

Vervoer wordt geregeld in overleg met u en is afhankelijk van uw indicatie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Een cliëntadviseur van Archipel kan u hierover informeren. Eén telefoontje naar ons Servicepunt is voldoende: 040-264 64 64.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures