Medische zorg

De specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen en verpleegkundig specialisten van Archipel onderzoeken, behandelen en begeleiden cliënten met een complexe zorgvraag. Het doel van diagnose en behandeling is het behouden of herstellen van uw functioneren. In overleg met u wordt een zorgplan opgesteld. Daarin wordt ook doorverwezen naar de andere behandelaren van Archipel. We noemen dit ook wel disciplines. Deze behandelaars werken samen in een multidisciplinair team.

De specialisten streven ernaar om samen met u en uw familie de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te houden en de gevolgen van de ziekte of aandoening te beperken of verminderen. De specialist ouderengeneeskunde begeleidt u naar een nieuw evenwicht in het leven of, als genezing niet meer mogelijk is, naar een levenseinde.

De werkgebieden van de specialisten van Archipel zijn onder andere:

  • De zorg voor ouderen met dementie
  • Revalidatie
  • Chronische lichamelijke aandoeningen
  • Dagbehandeling
  • Jonge mensen met dementie

Er wordt overlegd met de huisarts van de cliënt of een medisch specialist van het ziekenhuis. 

Meer informatie?

Meer weten over de medische zorg van Archipel? Bekijk de specialisten per locatie, hier vindt u ook foto's van de betreffende specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en basisartsen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Dienst Behandeling 040-261 01 02. Er is ook een folder over de medische zorg van Archipel.

Video Verpleegkundig specialist
Video Specialist ouderengeneeskunde

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures