Folders en brochures om te downloaden

Op deze pagina vindt u onze folders, brochures en andere belangrijke documenten zodat u die kunt downloaden en door kunt nemen. Als u nog documenten mist, dan kunt u dat doorgeven aan ons Servicepunt: 040-264 64 64 of servicepunt@archipelzorggroep.nl.

Folders

A
Aanvullende diensten (tarieven)

Afasiecentrum
Agressie (trainingen omgaan met agressie)
Ambulant Verpleegkundig Team
Archipel: zorg - welzijn - wonen

B
Behandeling

C
Centrum voor Geriatrische Revalidatie en Behandeling
Cliënt in Regie

Cliëntenraad
Complimenten en klachten

D
Dagbehandeling jonge mensen met cognitieve problemen
Dagbehandeling jongeren (externe locaties)
Dagbehandeling en dagbesteding voor ouderen (met cognitieve problemen)

Dagbesteding
Diëtisten

E
Ergotherapie

F
Fysiotherapie

G
Geestelijke verzorging
Geriatrische Revalidatie

Gerontopsychatrie (Landrijt-Eerdbrand)
Gerontopsychiatrie op Eerdbrand
Groepstraining Parkinson

H
Huntington
Huntington: corona-virus en stress bij Huntington

K
Klachten en complimenten

Klantondersteuners Berkenstaete: zelf zorg en diensten inkopen
Kopgroep
Kwadraat

L
Leefmilieus (sociotherapeutische)
Logopedie
Leren (en werken) bij Archipel

M
Magazine Archipel in het bijzonder
Mantelzorg Magazine
Medische zorg
(specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist)
Multiple Sclerose (MS)

O
Opbaren bij Archipel

P
Parkinson-dagbehandeling
Polikliniek: specialistische zorg zonder opname
Programmaboekje dagbesteding Jo van Dijkhof
Programmaboekje dagbesteding Dommelhoef
Psychologisch onderzoek
Psychologische ondersteuning voor zelfstandig wonenden
Psychologische ondersteuning voor bewoners van Archipel

R
Relatiemagazine Archipel in het Bijzonder (zie M)
Revalidatie
Revalidatie (geriatrische)

S
Seksualiteit en intimiteit
Sociotherapeutische leefmilieus

V
Vrijwilligerswerk

W
Werken en leren bij Archipel

Wijkverpleegkundige (Archipel Thuis)

Z
Zelf zorg en diensten inkopen (klantondersteuners Berkenstaete)
Zorg Welzijn Wonen volgens Archipel
ZIVVER: veilig mailen

Brochures

Informatiebrochure Zorg, behandeling, wonen en welzijn
Strategisch Beleid Archipel: een dynamische verbinding
Akkers - woonvisie
Berkenstaete
Eerdbrand
Kanidas
Kwadraat

Landrijt
Lindehof
Nazareth
Passaat (geen actuele brochure)
Zuiderpark: Gagelbosch / Fleuriade (geen actuele brochure)

Verantwoording

Module Algemene Voorwaarden bij ZLO
Zorginstituut Nederland: verblijf in een instelling
Zorginstituur Nederland: verblijf in een instelling - overige voorzieningen

Privacyverklaring
Klachtenbeleid
Richtlijn besluitvorming niet-wilsbekwame cliënten

Richtlijn besluitvorming wilsbekwame cliënten
Folder Zorg voor leven in vrijheid

Jaarverslag en Jaarrekening vindt u onder menu Over Ons - Verantwoording.

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures