Menu

Folders en brochures om te downloaden

Op deze pagina vindt u onze folders, brochures en andere belangrijke documenten zodat u die kunt downloaden en door kunt nemen. Als u nog documenten mist, dan kunt u dat doorgeven aan ons Servicepunt: 040 264 64 64 of servicepunt@archipelzorggroep.nl.

Folders

A
Aanvullende diensten (tarieven)
Afasiecentrum
Agressie (trainingen omgaan met agressie
Ambulant Verpleegkundig Team (folder)
Ambulant Verpleegkundig Team - expertisegebieden
Archipel: zorg - welzijn - wonen

B
Behandeling

C
Centrum voor Geriatrische Revalidatie en Behandeling
Cliënt in Regie 

Cliëntenraad
Complimenten en klachten

D
Dagbehandeling jonge mensen met cognitieve problemen
Dagbehandeling jongeren (externe locaties)
Dagbehandeling voor ouderen met cognitieve problemen
Dagbesteding
Dagbesteding programmaboekjes: zie P 
Diëtisten

E
Ergotherapie

F
Fysiotherapie

G
Geestelijke verzorging
Geriatrische Revalidatie

Gerontopsychatrie (Landrijt-Eerdbrand)
Gerontopsychiatrie op Eerdbrand
Groepstraining Parkinson

H
Huntington
Huntington: corona-virus en stress bij Huntington

K
Klachten -en complimenten
Klantondersteuners Berkenstaete: zelf zorg en diensten inkopen
Kopgroep

L
Leefmilieus (sociotherapeutische)
Logopedie
Leren (en werken) bij Archipel

M
Magazine Archipel in het bijzonder
Mantelzorg Magazine
Medische zorg (specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist)
Multiple Sclerose (MS)

O
Opbaren bij Archipel

P
Palliatieve zorg voor mensen met dementie in Ekelhof
Parkinson-dagbehandeling
Polikliniek: specialistische zorg zonder opname

Programmaboekje dagbesteding:
Akkers
Berkenstaete
Dommelhoef
Ekelhof 
Eerdbrand
Fleuriade
Gagelbosch
Jo van Dijkhof
Kanidas-Nazareth
Landrijt dagbesteding
Landrijt dagbehandeling
Passaat

Psychologisch onderzoek
Psychologische ondersteuning voor zelfstandig wonenden
Psychologiesche ondersteuning voor bewoners van Archipel 

R
Relatiemagazine Archipel in het Bijzonder (zie M)
Revalidatie
Revalidatie (geriatrische)

S
Seksualiteit en intimiteit
Sociotherapeutische leefmilieus

T
Tarieven aanvullende diensten

V
Vrijheid (zorg voor leven in)
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligersraad

W
Welzijnsmelding
Werken en leren bij Archipel
Wijkverpleegkundige (Archipel Thuis)

Z
Zelf zorg en diensten inkopen (klantondersteuners Berkenstaete)
Zorg Welzijn Wonen volgens Archipel
ZIVVER: veilig mailen

Brochures

Informatiebrochure Zorg, behandeling, wonen en welzijn
Akkers
Berkenstaete
Eerdbrand
Ekelhof
Kanidas
Kwadraat
Landrijt
Lindehof
Nazareth
Passaat
Zuiderpark (Fleuriade en Gagelbosch)

Verantwoording

Module Algemene Voorwaarden bij ZLO
Zorginstituut Nederland: verblijf in een instelling
Zorginstituut Nederland: verblijf in een instelling - overige voorzieningen
Tarieven aanvullenden diensten
Privacyverklaring
Klachtenbeleid
Richtlijn besluitvorming niet-wilsbekwame cliënten
Richtlijn besluitvorming wilsbekwame cliënten
Folder Zorg voor leven in vrijheid

Jaarverslag en Jaarrekening vindt u onder menu Over Ons - Verantwoording.