Folders en brochures om te downloaden

Op deze pagina vindt u onze folders, brochures en andere belangrijke documenten zodat u die kunt downloaden en door kunt nemen. Als u nog documenten mist, dan kunt u dat doorgeven aan ons Servicepunt: 040-264 64 64 of servicepunt@archipelzorggroep.nl.

Folders

A
Afasiecentrum
Agressie (trainingen omgaan met agressie)
Ambulant Verpleegkundig Team

B
Behandeling

C
Cliënt in Regie
Cliëntenraad
Cliëntvertegenwoordiging

Complimenten en klachten

D
Dagbehandeling jonge mensen met cognitieve problemen
Dagbehandeling jongeren (externe locaties)
Dagbehandeling en dagbesteding voor ouderen (met cognitieve problemen)

Dagbesteding
Diëtisten

E
Ergotherapie

F
Fysiotherapie

G

Gagelbosch, zorg en ondersteuning dichtbij
Geestelijke verzorging
Geriatrische Revalidatie

Gerontopsychatrie (Landrijt-Eerdbrand)
Gerontopsychiatrie op Eerdbrand

H
Huisregels Archipel
Huntington

K
Klachten en complimenten (Zie C)
Zelf aan zet bij Archipel Berkenstaete. Wonen met zorg en ondersteuning
dichtbij (klantondersteuners)
Kopgroep
Kwadraat

L
Leefmilieus (sociotherapeutische)
Logopedie
Leren (en werken) bij Archipel
Rondom levenseinde

M
Magazine Archipel in het bijzonder
Mantelzorg Magazine
Medische zorg
(specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist)
Module algemene voorwaarden bij ZLO
Module Eerstelijnsverblijf (Zvw)

Module Modulair Pakket Thuis (MPT) EN Volledig Pakket Thuis (VPT)
Module Wzd
Module Zorg met verblijf (Wlz)

O

P
Palliatieve zorg in Kamillehof (Passaat)
Polikliniek: specialistische zorg zonder opname
Programmaboekje dagbesteding Dommelhoef
Psychologisch onderzoek
Psychologische ondersteuning voor zelfstandig wonenden
Psychologische ondersteuning voor bewoners van Archipel

R
Revalidatie
Revalidatie (geriatrische)

S
Seksualiteit en intimiteit
Sociotherapeutische leefmilieus

V

W
Werken en leren bij Archipel (zie L)
Wijkverpleegkundige (Archipel Thuis)

Z
Zelf zorg en diensten inkopen (klantondersteuners Berkenstaete)
Zorg Welzijn Wonen volgens Archipel
ZIVVER: veilig mailen
Zorg- en dienstverleningsoverzicht intramuraal
Zorg- en dienstverleningsoverzicht Volledig Pakket Thuis (VPT) 

Brochures

Informatiebrochure Zorg, behandeling, wonen en welzijn
Strategisch Beleid Archipel: een dynamische verbinding
Akkers - woonvisie
Berkenstaete
Eerdbrand
Kanidas
Kwadraat

Landrijt
Lindehof
Nazareth
Passaat (geen actuele brochure)
Zuiderpark: Gagelbosch / Fleuriade (geen actuele brochure)

Verantwoording

Zorginstituut Nederland: verblijf in een instelling
Zorginstituur Nederland: verblijf in een instelling - overige voorzieningen

Privacyverklaring
Klachtenbeleid
Richtlijn besluitvorming niet-wilsbekwame cliënten

Richtlijn besluitvorming wilsbekwame cliënten
Folder Zorg voor leven in vrijheid

Jaarverslag en Jaarrekening vindt u op de pagina Verantwoording.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures