Revalidatie na amputatie

Archipel Centrum voor Revalidatie in Dommelhoef nabij het centrum van Eindhoven, biedt u de mogelijkheid tot revalideren nadat u een amputatie heeft ondergaan. 

Er is een regionale samenwerking tussen ziekenhuizen in regio Eindhoven, GRZ-afdelingen, waaronder Archipel Centrum voor Revalidatie in Dommelhoef, en Libra, waarbij we als doel hebben een optimale zorg te verlenen voor deze cliëntengroep. De revalidatieartsen in de verschillende ziekenhuizen als het revalidatiecentrum, de specialisten ouderengeneeskunde van de verschillende afdelingen van de geriatrische revalidatiecentra en de orthopedisch instrumentmakers werken intensief samen voor optimale zorg.

Tijdens de revalidatie leert u praktische vaardigheden en het verbeteren van kracht en conditie. Het prothese-traject wordt conform het behandelbeleid ingezet. Het doel is dat u na de revalidatie uzelf zo zelfstandig mogelijk kunt redden. Hiervoor worden verschillende disciplines ingezet, zoals fysiotherapie en ergotherapie. Ook kunt u psychologische hulp krijgen om het verlies van uw arm of been te verwerken. 

Aansluitend aan uw opname in Archipel Centrum voor Revalidatie is thuiszorg via Archipel Thuis mogelijk, maar ook is het mogelijk dat behandeling wordt gecontinueerd als u weer thuis bent.

Voor deelname aan revalidatie krijgt u een dbc (diagnose behandeling combinatie) toegewezen.Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures