Complimenten en klachten

Bent u tevreden en wilt u een compliment uitdelen? Of heeft u misschien een klacht? Al deze punten zien wij als een gratis advies om onze zorg- en dienstverlening aan te laten sluiten op uw wensen. Wij vinden het belangrijk dat er geen drempel is om klachten te uiten en dat de klacht zo dicht mogelijk bij de bron waar deze is ontstaan naar een oplossing wordt gezocht. Uitgangspunt is dat uw verhaal altijd wordt gehoord en serieus wordt. In de folder leest u meer over de complimenten- en klachtenregeling van Archipel.

Compliment

Bent u tevreden dan doet het onze medewerkers goed als zij dat van u horen. Geef uw compliment rechtstreeks aan het team of de medewerker over wie u tevreden bent. U kunt hieronder ook het complimentenformulier invullen.

Geef uw compliment

Klacht, probleem of verbeterpunt
Als cliënt of vertegenwoordiger kunt u eigenlijk over alles waar u niet tevreden over bent een klacht indienen. Ook wanneer u een algemeen probleem signaleert of een verbeterpunt ten aanzien van onze zorg- en dienstverlening wilt melden, dan horen wij dit graag.  

Meld uw klacht

U kunt ook via een open brief uw klacht kenbaar maken. De brief kunt u versturen aan Archipel t.a.v. team beleid, antwoordnummer 10647, 5560 WB Eindhoven. U ontvangt een ontvangstbevestiging en u wordt op de hoogte
gesteld van de procedure.

Klachten betreffende onvrijwillige zorg - Wzd

Heeft u een klacht die specifiek gaat over de onvrijwillige zorg in het kader van de Wet zorg en dwang dan kunt u formeel een klacht indienen bij de klachtencommissie Onvrijwillige zorg (KCOZ). U kunt een klacht indienen over de volgende onderwerpen:

  • Het besluit om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen.
  • Besluiten over uitvoering van onvrijwillige zorg op basis van het zorgplan of in onvoorziene situaties.
  • Klachten over de wilsbekwaamheid van de cliënt.
  • Klachten over beslissingen van de Wzd-functionaris.

U kunt de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) bereiken via de website. Wilt u ondersteuning bij het indienen met betrekking tot onvrijwillige zorg, dan kunt u de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor cliënten van Archipel benaderen.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

We begrijpen dat cliënten soms ondersteuning nodig hebben bij het formuleren van een klacht, behoefte hebben aan een luisterend oor of aan een objectieve bemiddelaar. Archipel beschikt daarom over een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt uw klacht met de onafhankelijke klachtenfunctionaris bespreken of u laten
adviseren over de in te zetten procedure. Dit kan via bovenstaand klachten-button of door telefonisch contact op te nemen met Monique Heldens, onafhankelijke klachtenfunctionaris van MEE Zuidoost Brabant, te bereiken op 06 43 36 66 76. De onafhankelijke klachtenfunctionaris gaat vertrouwelijk om met de informatie die u geeft.


De onafhankelijke klachtencommissie

Indien het niet lukt om de klacht op te lossen met de medewerker, kunt u er ook voor kiezen om uw klacht volgens een formele procedure door de onafhankelijke klachtencommissie te laten behandelen. U kunt dit kenbaar maken via het digitale formulier op de website van Archipel of rechtstreeks schriftelijk aan de ambtelijk secretaris van de onafhankelijke klachtencommissie, zie hieronder voor het adres.

De procedure voor het indienen van een klacht bij deze commissie staat open voor cliënten, hun vertegenwoordiger, gemachtigde of nabestaanden. Een persoon die meent dat hij ten onrechte niet als vertegenwoordiger van een cliënt wordt beschouwd, kan daarover een klacht indienen. De commissie nodigt u en degene(n) over wie geklaagd wordt uit voor een hoorzitting en adviseert de Raad van Bestuur over de klacht. De Raad van Bestuur beoordeelt uiteindelijk de klacht. Daarbij doet de commissie zo mogelijk aanbevelingen aan de zorgaanbieder om de klacht op te lossen
en om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen. De klachtencommissie die de klacht behandelt bestaat uit ten minste drie personen.

Archipel t.a.v. ambtelijk secretaris van de klachtencommissie
p/a Secretariaat Raad van Bestuur
Karel de Grotelaan 415, 5654 NN EINDHOVEN

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures