Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is een zelfsturend orgaan en de vertegenwoordiger van alle medewerkers van Archipel Zorggroep. Om deze vertegenwoordiging te waarborgen is de OR een onafhankelijke, betrouwbare en transparante overlegpartner voor de Raad van Bestuur. De OR weegt de belangen van alle medewerkers en de organisatie tegen elkaar af. De OR heeft diverse commissies, ieder met een eigen expertise. De commissies doen aan beeld- en oordeelsvorming. Het uiteindelijke besluit wordt door de OR genomen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

  • Peter Staamer, voorzitter
  • Niels van Dijk, vice voorzitter

Via ondernemingsraad@archipelzorggroep.nl kunt u contact opnemen met de OR.

 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures