Hulpbronnen en Informatie

Archipel werkt samen met een groot aantal verschillende partijen binnen en buiten de gezondheidszorg. Wij kiezen nadrukkelijk voor partners die samen met ons willen bijdragen aan een goede zorg en dienstverlening (zorg, welzijn, wonen) voor onze cliënten.

De basis van vrijwel alle samenwerking is de realisatie van betere zorg en dienstverlening en het stimuleren van innovatie. Hierbij werken onze professionals samen met onder meer huisartsen, ziekenhuismedewerkers, welzijnswerkers, lokale overheden en collega zorginstellingen.

Lerende netwerken

Met het oog op continu verbeteren, bestaat er binnen Archipel al een lange traditie van samenwerking in netwerken rond verschillende doelgroepen. Binnen deze netwerken werken wij vaak samen met andere organisaties, om organisatie overstijgende en complexe vraagstukken te kunnen verbeteren, keten afspraken te maken of van elkaar te leren. Bijvoorbeeld UKON, landelijk netwerk Dementie op jonge leeftijd. Op deze manier bewerkstelligen wij dat we op de hoogte zijn en blijven van de laatste stand van zaken op het gebied van zorg en behandeling en zorgen we er voor dat specialistische kennis en informatie op een slimme manier wordt gedeeld. Archipel is ook een organisatie waar je terecht kunt met lastige zorgvragen, waarvoor veel specialistische kennis wordt gevraagd. 

Kennis delen 

Archipel vindt het leren van anderen en het delen van kennis erg belangrijk. Gezien de veelheid en diversiteit aan cliëntengroepen nemen we dan ook deel aan veel verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden. Naast deze min of meer geformaliseerde netwerken, hechten wij waarde aan actieve deelname van onze professionals, aan beroepsverenigingen of netwerken zoals Actiz, Verenso, V&VN en ParkinsonNet. 

Daarnaast nemen diverse medewerkers actief deel aan verschillende inhoudelijke kennisnetwerken of wisselen kennis uit met collega organisatie in en buiten de regio. Denk hierbij de betrokkenheid van Archipel bij de ontwikkeling van het persoonsvolgend budget (PVB), de verdere ontwikkeling van het kennisproduct ´leren en verbeteren van kwaliteit binnen zelfsturende teams´ binnen Waardigheid en Trots.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures