Archipel Thuis | Archipel Rinette

Het is fijn om zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis in uw vertrouwde omgeving te blijven wonen. Wanneer dit (tijdelijk) niet meer kan door een ziekte/beperking of na een ziekenhuisopname, kunt u in aanmerking komen voor thuiszorg.

Archipel heeft de thuiszorg ondergebracht in twee zelfstandige dochterorganisaties: Archipel Thuis en Archipel Rinette.

Archipel Thuis biedt: 

  • Wijkverpleegkundigen
  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Zorg bij het levenseinde
  • Personenalarmering

Archipel Thuis is te bereiken via:Archipel-Thuis-logo.jpg

Telefoonnummer 040 - 309 81 92
Per e-mail via info@archipelthuis.nl.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website:
www.archipelthuis.nl

Archipel Rinette biedt: 

  • Individuele begeleiding                                          Archipel-Rinette-logo-1.png
  • Hulp bij huishouden

Archipel Rinette is te bereiken via:

Telefoonnummer 040 - 309 81 91
Per e-mail via info@archipelrinette.nl

 Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website:

www.archipelrinette.nl

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures