Indicatie

Voor de meeste vormen van onze zorgverlening heeft u toestemming nodig van een officiële instantie. Deze zorgvormen worden namelijk betaald door de overheid.

De hulp bij het huishouden wordt vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hiervoor heeft u een beschikking nodig van de gemeente. Hulp bij het huishouden wordt aangeboden door Tzorg-Archipel.
Veel andere zorgvormen van Archipel worden vergoed vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Hiervoor moet het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie afgeven. Hierin staat precies beschreven welke zorg u nodig heeft en hoeveel. Hoe u zo’n indicatie aanvraagt, hoe deze aanvraag wordt beoordeeld en wat er daarna gebeurt, leest u op de website van het CIZ.

Uw huisarts, maatschappelijk werker, wijkverpleegkundige of cliëntadviseur van Archipel kan u helpen bij het aanvragen van een beschikking of indicatie. Wanneer u een beschikking of indicatie heeft, worden de kosten van de betreffende zorgvorm vergoed. Wel betaalt u vaak een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen en wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op de website van het CAK kunt u de eigen bijdrage berekenen.

Samen met onze cliëntadviseur of een zorgtrajectbegeleider kiest u welke zorgvorm het beste bij u past. In goed overleg met u zal Archipel een (bij uw indicatie) passend arrangement samenstellen.

 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures