Psychologie bij Archipel

De psychologen bij Archipel onderzoeken, behandelen en begeleiden mensen met een (complexe) zorgvraag.

Zowel mensen die al cliënt zijn bij Archipel als mensen die zelfstandig wonen en tegen psychische problemen aanlopen kunnen gebruik maken van onze diensten en kennis. Als u niet reeds verbonden bent aan Archipel, kunt u hier meer informatie lezen. 

Psychologisch onderzoek en behandeling

Het doel van psychologisch onderzoek en behandeling is het behouden of verbeteren van uw psychisch en/of cognitief functioneren. Onderzoek bestaat meestal uit de afname van diverse vragenlijsten of testen. Dit gebeurt onder begeleiding van de psycholoog in samenwerking met een diagnostisch medewerker. Maar ook de eerste intakegesprekken met u en eventuele naasten gebruiken wij om te onderzoeken wat er precies met u aan de hand is, en hoe het komt dat u vastloopt op bepaalde gebieden.

Behandeling bij een psycholoog

Behandeling kan kort of langdurend zijn afhankelijk van de vraag en mogelijkheden. Binnen de verpleeghuizen is de behandeling vaak langdurig (meer dan 6 maanden), in nauwe samenwerking met andere behandelaren en de verpleging en verzorging. De behandeling is waar mogelijk individueel (dus samen met u als cliënt) of in een groep (dus samen met andere cliënten en een psycholoog) en bestaat uit diverse gesprekken / bijeenkomsten. Hierbij kunt u denken aan, gedragstherapie (doen), cognitieve therapie (denken), mindfulness (hier en nu), ACT (acceptatie therapie), cognitieve training (leren van nieuwe denk en doen strategieën), oplossingsgerichte therapie, dierbare herinneringen training, etc. Een behandeling kan enkelvoudig zijn of multidisciplinair, afhankelijk van de complexiteit van de vraag. Indien u bent opgenomen binnen een Archipel locatie krijgt u multidisciplinaire zorg en behandeling. Dat wil zeggen dat dat verschillende behandelaren samen werken om uw behandeling zo goed als mogelijk af te stemmen op uw vraag/ behoeften. 

Indien individuele of groepsbehandeling niet meer mogelijk is door uw ziekte of bieden wij de behandeling mediatief aan, dat wil zeggen dat we de verpleging en verzorging, uw familie en andere nauw betrokkenen inzetten om het contact met u te verbeteren en uw leefomgeving beter aan te passen op uw behoeften en mogelijkheden. Nauw contact met uw verwanten is daarbij erg belangrijk. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het opstellen van een omgangsplan (hoe gaan we met iemand om zodat deze zich zo goed mogelijk voelt) of een signaleringsplan (preventieplan van agressie, depressie, angst, psychose etc). Ook coaching van het zorgteam is hierbij van groot belang.

Werkgebieden psychologen

De werkgebieden van de (gezondheidszorg)psychologen van Archipel zijn onder andere:

  • Dementie (zowel op oudere als jongere leeftijd)
  • Revalidatie
  • NAH (niet aangeboren hersenletsel)
  • Korsakov
  • Parkinson
  • MS
  • Huntington
  • Gerontopsychiatrie (angst, stemming, psychose, persoonlijkheid etc.)

Financiering

Of u nu bij Archipel woont of zelfstandig woont, we kijken graag samen met u naar de mogelijke financiering. 

Meer weten over de psycholoog van Archipel?

Bel het Archipel Servicepunt op 040-264 64 64 of rechtstreeks met het secretariaat van de Dienst Behandeling 040-261 01 02.

 

 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures