Logopedie bij Archipel

De logopedist richt zich op alle aspecten rondom communicatie. De doelen van de logopedie zijn het optimaliseren van de communicatie en het zo goed mogelijk laten verlopen van het eten en drinken.

Wat doet de logopedist?

Stoornissen op het gebied van spraak, taal, adem, stem, mondfuncties, aangezichtsverlamming, gehoor en slikken worden door de logopedist onderzocht en behandeld. Naast het onderzoeken en behandelen van deze stoornissen geeft de logopedist advies, voorlichting en instrueert zowel verzorgers, familie als mantelzorgers.

Voorbeelden van taken van de logopedist zijn:

  • Verbetering in spraak en taal
  • Het optimaliseren van het gehoor door hoortoestellen
  • Training van het gehoor

Wanneer dit niet meer lukt, wordt er samen met de logopedist gekeken naar alternatieven zoals een communicatiehulpmiddel. Bij klachten op het gebied van kauwen en slikken, kijkt de logopedist naar de oorzaak, geeft adviezen en oefent samen met cliënt. Daarnaast kan de consistentie van de voeding worden aangepast. De logopedisten van Archipel werken vanuit verschillende locaties en kunnen daardoor aan huis komen in Eindhoven en omstreken (o.a. Nuenen, Best, Son en Breugel).

Meer informatie over logopedie bij Archipel

In de folder logopedie leest u meer over de mogelijkheden. Meer weten over de logopedisten van Archipel? Bel ons op 040-264 64 64 of rechtstreeks met het secretariaat van de Dienst Behandeling 040-261 01 02.

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures