Menu

Geriatrische revalidatie in Dommelhoef

Bij Archipel bieden we geriatrische revalidatie aan op onze locatie Dommelhoef aan de Parklaan, nabij het centrum van Eindhoven. Als u na een opname in het ziekenhuis, bijvoorbeeld na een operatie, geriatrische revalidatie nodig heeft, kunt u in ons revalidatiecentrum in Eindhoven worden opgenomen.

Geratische revalidatie in het Centrum voor Revalidatie

Geriatrische revalidatie richt zich met name op de oudere populatie, die wordt gekenmerkt door een hoge(re) mate van kwetsbaarheid en comorbiditeit. Geriatrische revalidatie binnen het Centrum voor Revalidatie in Eindhoven is er op gericht dat u zo snel mogelijk weer zelfstandig kunt functioneren en uw leven thuis weer kan oppakken. Alle cliënten bij revalidatiecentrum Archipel Dommelhoef hebben hun eigen kamer. Daarnaast is er een uitgebreide fysiotherapie-ruimte en een afasiecentrum voor als u bijvoorbeeld met spraakproblemen te maken heeft. Archipel heeft haar eigen ergotherapeuten in dienst die meedenken en helpen bij het bepalen van de nodige aanpassingen in uw huis. Samen kijken we weke vorm van geriatrische revalidatie het beste bij u past, we onderscheiden:

  • kortdurend intensief
  • regulier

Kortdurende intensieve revalidatie kan twee weken tot drie maanden duren. Als blijkt dat deze vorm van geriatrische revalidatie te zwaar is (bijvoorbeeld door de ernst van de ziekte of de mate van herstel) wordt het reguliere revalidatieprogramma ingezet. Bij het reguliere revalidatieprogramma duurt de geriatrische revalidatie zo'n drie tot zes maanden. Daarnaast is het bij deze vorm van geriatrische revalidatie ook mogelijk om vanuit huis verder te revalideren.

Onze revalidatieteams bestaan uit:

  • zorgmedewerkers
  • specialist ouderengeneeskunde
  • fysiotherapeut
  • logopedist
  • ergotherapeut
  • diëtist 
  • psycholoog

Geriatrische revalidatie in Eindhoven binnen een therapeutisch klimaat

In Archipel Centrum voor Revalidatie revalideert u binnen een therapeutisch klimaat. Dat wil zeggen: een revalidatiecentrum met een omgeving waarin u zoveel mogelijk wordt gestimuleerd om zelf te werken aan uw herstel. Naast de vaste therapietijden kunt u ook zelf oefeningen uitvoeren, we proberen zo goed mogelijk aan te sluiten op uw persoonlijke wensen. Het hoofddoel van geriatrische revalidatie is het (wederom) aanleren en oefenen van alle zaken die u moet kunnen om zelfstandig thuis te kunnen wonen. U leert bij geriatrische revalidatie zelf te revalideren door hetgeen wat u in de therapie geleerd heeft zoveel mogelijk in de praktijk toe te passen. Denk daarbij aan zelf uw koffie of thee pakken voor het ontbijt, uw bed zelfopmaken, u zelf verzorgen en zelfstandig naar het toilet gaan e.d. Dit zijn, naast de therapieën, perfecte trainingsmomenten voor u. Binnen geriatrische revalidatie is het verzorgend en verpleegkundig team er speciaal op getraind om u, indien nodig, hierbij te begeleiden. Deze film geeft een mooie illustratie.

Na afronding van het revalidatieprogramma in revalidatiecentrum en verpleeghuis Dommelhoef kan via Ambulante Revalidatie thuis verder gerevalideerd worden.

Meer informatie over geriatrische revalidatie

Bent u op zoek naar meer informatie? Bel Archipel Servicepunt op 040 264 64 64 of rechtstreeks met het secretariaat van de Dienst Behandeling 040 261 01 02.

De film 'Revalidatie bij Dommelhoef' geeft een goed beeld van geriatrische revalidatie. U kunt ook de folder downloaden of het artikel lezen in ZorgMotief.