Geriatrische revalidatie in Dommelhoef

Bij Archipel bieden we geriatrische revalidatie aan op onze locatie Dommelhoef aan de Parklaan, nabij het centrum van Eindhoven. Als u na een opname in het ziekenhuis, bijvoorbeeld na een operatie, geriatrische revalidatie nodig heeft, kunt u in ons revalidatiecentrum in Eindhoven worden opgenomen.

Geratische revalidatie in het Centrum voor Revalidatie

Geriatrische revalidatie richt zich met name op de oudere populatie, die wordt gekenmerkt door een hoge(re) mate van kwetsbaarheid. Daarnaast is er is vaak sprake van meerdere aandoeningen of ziektebeelden. Geriatrische revalidatie binnen het Centrum voor Revalidatie in Eindhoven is er op gericht dat u zo snel mogelijk weer zelfstandig kunt functioneren en uw leven thuis weer kan oppakken. Alle cliënten bij revalidatiecentrum Archipel Dommelhoef hebben hun eigen kamer. Daarnaast is er een uitgebreide fysiotherapieruimte en een afasiecentrum voor als u bijvoorbeeld met spraakproblemen te maken heeft. Archipel heeft haar eigen ergotherapeuten in dienst die meedenken en helpen bij het bepalen van de nodige aanpassingen in uw huis. Samen kijken we weke vorm van geriatrische revalidatie het beste bij u past, we onderscheiden:

  • Kortdurend intensief
  • Regulier

Kortdurende intensieve revalidatie kan twee weken tot drie maanden duren. Als blijkt dat deze vorm van geriatrische revalidatie te zwaar is (bijvoorbeeld door de ernst van de ziekte of de mate van herstel) wordt het reguliere revalidatieprogramma ingezet. Bij het reguliere revalidatieprogramma duurt de geriatrische revalidatie zo'n drie tot zes maanden. Daarnaast is het bij deze vorm van geriatrische revalidatie ook mogelijk om vanuit huis verder te revalideren.

Onze revalidatieteams bestaan uit:

  • Zorgmedewerkers
  • Specialist ouderengeneeskunde
  • Fysiotherapeut
  • Logopedist
  • Ergotherapeut
  • Diëtist
  • Psycholoog

Meer informatie over geriatrische revalidatie

Bent u op zoek naar meer informatie? Bel Archipel Servicepunt op 040 264 64 64 of stuur een mail naar servicepunt@archipelzorggroep.nl.

U kunt de folder downloaden of het artikel lezen in ZorgMotief.

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures