Geriatrische revalidatie in het Centrum voor Revalidatie

Bij Archipel bieden we geriatrische revalidatie aan op onze locatie Dommelhoef aan de Parklaan, nabij het centrum van Eindhoven. Als u na een opname in het ziekenhuis, bijvoorbeeld na een operatie, geriatrische revalidatie nodig heeft, kunt u in ons revalidatiecentrum in Eindhoven verder werken aan uw herstel.

Geriatrische revalidatie richt zich op ouderen. Daarnaast is er is vaak sprake van meerdere aandoeningen of ziektebeelden. Geriatrische revalidatie binnen het Centrum voor Revalidatie in Eindhoven is intensier en er op gericht dat u zo snel mogelijk weer zelfstandig kunt functioneren en uw leven thuis weer kan oppakken.

Alle cliënten bij revalidatiecentrum Archipel Dommelhoef hebben hun eigen kamer. Een team van professionals ondersteunt u bij het behalen van uw revalidatiedoelen. Naast de zorgprofessionals kijken we samen met u naar uw doelen en zetten we waar gewenst een fysio-, ergotherapeut, logopedist en/of diëtist in. Daarbij heeft Dommelhoef ook een geavanceerd Afasiecentrum voor als u met spraakproblemen te maken heeft. Archipel heeft haar eigen ergotherapeuten in dienst die meedenken en helpen bij het bepalen van de nodige aanpassingen in uw huis, bijvoorbeeld een traplift, of een maaltijdservice. Deze kunt u dan zo snel mogelijk aanvragen of regelen, zodat u veilig naar huis kunt terugkeren zodra uw revalidatie is afgerond. 

U werkt aan samen met ons aan uw revalidatiedoelen binnen een zogenaamd therapeutisch klimaat. Dit betekent dat u naast de momenten van therapie, u op de afdeling wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen. 

Revalidatie-met-ipag.jpg

Samen kijken we welke vorm van geriatrische revalidatie het beste bij u past. Revalidatie bij Archipel is intensief en duurt zo kort als kan en zo lang als moet. Gemiddeld is de duur van het verblijf van vier weken. Als blijkt dat deze vorm van geriatrische revalidatie te zwaar is (bijvoorbeeld door de ernst van de ziekte of de mate van herstel) wordt er samen met u gekeken naar alternatieven.

Thuis verder revalideren

Bij deze vorm van geriatrische revalidatie is het ook mogelijk om vanuit huis verder te revalideren. Wanneer uw revalidatietraject is afgesloten is het niet mogelijk om binnen het Centrum voor Geriatrische Revalidatie te blijven. Dat betekent dat zodra uw revalidatiedoelen zijn bereikt, we samen met u een definitieve datum bepalen waarop u naar huis terugkeert en waar nodig thuis verder revalideert.

Revalidatie-Dommelhoef0012Verkleind-v-web.jpg

Meer informatie over revalideren?

Wordt u binnenkort uit het ziekenhuis ontslagen om te gaan revalideren? Neem dan contact op met onze cliëntadviseur revalidatie. Zij is te bereiken via het Archipel Servicepunt op 040 264 64 64 of stuur een mail naar servicepunt@archipelzorggroep.nl. U kunt ook de folder downloaden en onze voorlichtingsfilm bekijken: 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures