Geriatrische revalidatie in het Centrum voor Revalidatie

Bij Archipel bieden we geriatrische revalidatie aan op onze locatie Dommelhoef, nabij het centrum van Eindhoven. Als u na een opname in het ziekenhuis geriatrische revalidatie nodig heeft, kunt u in ons revalidatiecentrum verder werken aan uw herstel.

Geriatrische revalidatie richt zich vaak op ouderen. Daarnaast is er is vaak sprake van meerdere aandoeningen of ziektebeelden. Geriatrische revalidatie binnen het Centrum voor Revalidatie in Eindhoven is intensier en erop gericht dat u zo snel mogelijk weer zelfstandig kunt functioneren en uw leven thuis weer kan oppakken.

De intensiteit van het revalidatieproces en de behandeling laten we aansluiten bij uw revalidatiedoel, motivatie en belastbaarheid. Uw mogelijkheden zijn altijd leidend. Samen met u stellen we een revalidatieprogramma op, waarbij we duidelijke afspraken maken over het doel van de revalidatie. U en uw familie worden intensief betrokken bij het revalidatieproces. Wij geven u alle hulp en aandacht die u nodig heeft. U heeft daarnaast ook een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om uw herstel en revalidatie. Meestal is de training voor revalidatie intensief. Dit vraagt veel van u. Belangrijk is dat u gemotiveerd bent om te herstellen en dat u samen met ons het vastgestelde revalidatiedoel bereikt. Wij zetten al onze deskundigheid in om u daarbij te ondersteunen.

Alle cliënten bij revalidatiecentrum Archipel Dommelhoef hebben hun eigen kamer. Waar nodig/wenselijk kunnen de volgende disciplines ingezet worden: verpleging, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, fysio-, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog, geestelijk verzorger, revalidatie assistent en cliëntadviseur. Bij opname wordt er een voorlopige ontslagdatum vastgesteld. Zodra uw ontslagdoelen zijn bereikt wordt er een definitieve ontslagdatum vastgesteld en wordt ernaar gestreefd dat u met ontslag naar huis gaat. Indien nodig kunt u thuis via ambulante revalidatie of eerstelijns begeleiding/ behandeling verder revalideren. Uw revalidatietraject hier wordt afgesloten. Indien nodig wordt er thuiszorg ingeschakeld voor bijvoorbeeld ondersteuning bij het wassen en aankleden.

 

U werkt aan samen met ons aan uw revalidatiedoelen binnen een zogenaamd therapeutisch klimaat. Dit betekent dat u naast de momenten van therapie, u op de afdeling wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen. 
Revalidatie-Dommelhoef0367Verkleind-v-web.jpg
Wij kijken welke vorm van geriatrische revalidatie het beste bij u past. Revalidatie bij Archipel duurt zo kort als kan en zo lang als nodig wordt geacht. Als blijkt dat deze vorm van geriatrische revalidatie te zwaar is (bijvoorbeeld door de ernst van de ziekte of de mate van herstel) wordt er gekeken naar alternatieven. 

Thuis verder revalideren

Bij deze vorm van geriatrische revalidatie is het ook mogelijk om vanuit huis verder te revalideren. Wanneer uw revalidatietraject is afgesloten is het niet mogelijk om binnen het Centrum voor Geriatrische Revalidatie te blijven. Dat betekent dat zodra uw revalidatiedoelen zijn bereikt, we samen met u een definitieve datum bepalen waarop u naar huis terugkeert en waar nodig thuis verder revalideert.

Revalidatie-Dommelhoef0012Verkleind-v-web.jpg

Meer informatie over revalideren?

Wordt u binnenkort uit het ziekenhuis ontslagen om te gaan revalideren? Neem dan contact op met onze cliëntadviseur revalidatie. Zij is te bereiken via het Archipel Servicepunt op 040 264 64 64 of stuur een mail naar servicepunt@archipelzorggroep.nl. U kunt ook de folders downloaden: neuropsychologische gevolgen na hersenletsel - gedrag en emotie en neuropsychologische gevolgen na hersenletsel - cognitie en onze voorlichtingsfilm bekijken: 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures