Revalidatie na orthopedische prothese

Archipel Centrum voor Revalidatie in Dommelhoef nabij het centrum van Eindhoven, biedt u de mogelijkheid tot revalideren na een botbreuk, operatie aan een nieuw heup, knie of schouderprothese.

Om onze zorg en die van het ziekenhuis naadloos aan te laten sluiten, hebben we een zorgpad in aansluiting op de ziekenhuiszorg ontwikkeld. Dit houdt in dat nadat uw heup- of knieprothese is geplaatst, u 4 tot 5 dagen in het ziekenhuis verblijft voor het eerste herstel. Hierna verhuist u voor een tijdelijke opname naar het Centrum voor Revalidatie. 

Tijdens uw revalidatie leert u weer te bewegen en herwint u uw stabiliteit. Ook versterkt u uw belastbaarheid, coördinatie, uithoudingsvermogen en spierkracht. Hiervoor worden verschillende disciplines ingezet, zoals fysiotherapie, ergotherapie en diëtetiek.

Aansluitend aan uw opname in Archipel Centrum voor Revalidatie is thuiszorg via Archipel Thuis mogelijk, maar ook nadere behandeling als u weer thuis woont mogelijk.

Voor deelname aan revalidatie krijgt u een dbc (diagnose behandeling combinatie) toegewezen.

 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures