Gewoon waardevol leven – het verhaal van Archipel  

Als u ouder wordt of een bijzondere aandoening krijgt, verandert er van alles. Aankleden, douchen, een boodschap doen; dingen die eerst heel gewoon waren, zijn ineens een stuk lastiger. Bij Archipel vinden we dat u altijd uzelf moet kunnen zijn, ook als uw gezondheid verandert. In de zorg, het welzijn en het wonen kijken we hoe u zoveel mogelijk het leven kunt leiden dat u gewend bent. Een leven dat waardevol is. Dat doen we samen; met u, uw mantelzorger(s) en onze collega’s.  
 
Toen Archipel dertig jaar geleden werd opgericht, zag de gezondheidszorg er heel anders uit. Misschien weet u nog wel hoe het was toen uw vader, moeder of een ander familielid zorg kreeg. Een plekje in een verzorgingshuis zonder een lange wachttijd was heel normaal. Vandaag de dag is dat niet meer zo vanzelfsprekend. En over tien jaar ziet de zorg er misschien wéér anders uit. Want er zijn steeds meer oudere mensen en mensen met een ingewikkelde zorgvraag. En steeds minder zorgmedewerkers en verpleeghuizen. Het leven en ook de zorg wordt duurder. Dat betekent dat we het anders moeten doen. Slimmer en vooral samen.   

Zorg en ondersteuning dichtbij 

Archipel staat midden in deze veranderende samenleving. We zijn er voor de veelal oudere mensen met dementie. Maar ook voor (jongere) mensen met ziektebeelden die niet zo bekend zijn, zoals Huntington en Korsakov. Zij verdienen een waardevol leven, net als ieder ander. Door de jaren hebben we veel kennis en ervaring opgedaan. We hebben ons gespecialiseerd in de begeleiding van mensen die vanwege hun gezondheid steeds minder zelf kunnen. En daarvoor verschillende (gespecialiseerde) vormen van zorg, welzijn en wonen ontwikkeld. Zoals specifieke behandelingen, revalidatiezorg, beademingszorg en de zorg rondom het levenseinde. Maar denk ook aan speciale woonmogelijkheden en activiteiten in het verpleeghuis en de wijk. Onze mensen, kennis en kunde zijn hierdoor altijd dichtbij, binnen én buiten onze locaties.   

Eigen regie 

Met elkaar kijken we hoe we zoveel mogelijk waarde kunnen toevoegen aan uw leven, binnen de mogelijkheden die we hebben. Wat dat precies inhoudt, verschilt natuurlijk per persoon. Het begint in ieder geval bij eigen regie. Zelf kiezen hoe laat u opstaat en wat u op uw brood wilt bijvoorbeeld. Keuzes waardoor u zo lang mogelijk kunt leven op een manier die bij u past. Het liefst thuis in uw eigen vertrouwde omgeving of een passend alternatief in de buurt. En als het niet meer anders kan, in één van onze twaalf locaties. Samen met u, uw naasten, onze collega’s, vrijwilligers en andere mensen die voor u van betekenis zijn, kijken we hoe we dat kunnen organiseren. Dat gevoel van samen is wat Archipel echt Archipel maakt.  

Samenredzaamheid 

De werkwijze van de Schijf van vijf voor samenredzaamheid helpt om met elkaar het goede gesprek aan te gaan. Wat kunt u zelf en wat vindt u belangrijk in het leven? Welke hulpmiddelen zijn er? Wat kunnen uw familie en vrienden en wat kan uw sociale netwerk betekenen? En waar kunnen wij, de professional, toegevoegde waarde leveren? Op die manier kunnen we zorg en ondersteuning bieden die past bij uw situatie én stimuleren we u om zoveel mogelijk zelf te blijven doen. Samen redzaam te zijn.   

Archipel in de maatschappij 

Als Archipel spelen we een steeds actievere rol in de maatschappij. We willen mensen bewustmaken van de veranderende zorg en de verantwoordelijkheid die u en uw omgeving zelf hebben. Zo zetten we in op preventie van zorg en het vroegtijdig signaleren van zorgvragen, zodat u langer veilig en vertrouwd thuis kunt blijven wonen.  Ook werken we op allerlei vlakken met anderen samen binnen én over domeinen heen. Samen met betrokken partners en burgers bouwen we zo op een duurzame manier aan een inclusieve samenleving waarin plek is voor jong én oud, met en zonder zorgvraag. Een gemeenschap waarin we elkaar de helpende hand bieden en samen de zorg dragen. Waarin we samen gewoon waardevol zijn.  

Zorgvernieuwend zijn 

Onze collega’s werken vanuit het hart, met aandacht voor de cliënt, de omgeving én voor elkaar. Ze hebben het lef om als team eigen regie te nemen en vernieuwend te durven zijn. Niet voor niets noemen we onze collega’s Zorgvernieuwers. We willen de zorg toekomstbestendig maken door anders, beter en slimmer te werken. Zo kijken we hoe we met zorginnovatie bij kunnen dragen aan betere zorg en een fijner leven voor mensen thuis en in het verpleeghuis. 

Geen afgerond verhaal 

Ons verhaal is geen afgerond verhaal. Iedere dag zoeken we samen met u, uw naasten en onze collega’s naar manieren om het beter te kunnen doen. Dat betekent dat we altijd in beweging zijn, ontwikkelen, leren, samenwerken en vernieuwen. We werken samen aan een zo waardevol mogelijk bestaan. Een leven waarin u, ook mét (toekomstige) zorg en ondersteuning, gewoon uzelf kunt zijn en zelf de regie houdt.  

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures