Beademing(szorg)

Ademen: voor de meeste mensen is het heel vanzelfsprekend. Maar wat als het vanwege een aandoening niet meer mogelijk is om (volledig) zelfstandig te kunnen ademen? In dat geval biedt beademing(szorg) uitkomst. Hierbij wordt de beademing op kunstmatige wijze, geheel of gedeeltelijk, overgenomen door speciale apparatuur. Daarnaast kunt u of uw naaste vertrouwen op gespecialiseerde begeleiding, behandeling en eventueel verzorging, om u te helpen zo prettig en comfortabel mogelijk te leven met de aandoening.

Beademing(szorg) bij langdurige problemen met zelfstandig ademen

Beademing(szorg) is nodig als het eigen lichaam niet meer in staat is (volledig) zelfstandig te ademen. Er is op dat moment sprake van onvoldoende uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide in de longen. Hierdoor krijgen de cellen in het lichaam te weinig zuurstof aangeboden, waardoor weefsel kan afsterven. Deze aandoening komt bijvoorbeeld voor bij de spierziekte Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). Maar het kan ook het gevolg zijn van een aandoening aan de zenuwen. Denk aan Multiple Sclerose (MS) of een verlamming. Vaak ontstaan hierdoor langdurige of zelfs blijvende problemen met het zelfstandig ademen.

Expertisecentrum beademingszorg

Het Expertisecentrum beademingszorg is gespecialiseerd in de specifieke begeleiding, behandeling en verzorging van mensen die het grootste deel van de dag afhankelijk zijn van beademing(szorg). In Noordertoren 3 van de locatie Landrijt hebben we een speciale afdeling waar 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, ondersteuning en zorg worden verleend. Daarnaast zijn we er op Noordertoren 3 ook voor mensen met zogenaamde Hoog Intensieve Somatische Zorg (HISZ). Denk aan neuromusculaire of neurologische ziekten, een dwarslaesie, aandoeningen aan de luchtwegen en longen zoals COPD of slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. Vanwege de ingewikkelde somatische (chronische lichamelijke) aandoening hebben zij zeer intensieve zorg en behandeling nodig. Ongeveer de helft van de mensen krijgt ook beademing(szorg). Soms heeft de aandoening daarnaast invloed op het gedrag en/of de sociale vaardigheden. 

De medewerkers van het Expertisecentrum beademingszorg zijn getraind op het acuut handelen in het geval dat u of uw naaste het benauwd heeft. Zij helpen direct met het uitzuigen, reinigen van de canule (het buisje in de keel), bedienen van de beademingsapparatuur of het vervangen van de zuurstofcilinder. Ook verlenen zij bijkomende zorg voor bijvoorbeeld decubitus (een langdurige druk op dezelfde plaats, waardoor de huid en het onderliggende weefsel beschadigt).

Gespecialiseerde woonmogelijkheden en zorg voor mensen met beademingszorg

Binnen het Expertisecentrum beademingszorg bieden we verschillende woonmogelijkheden en vormen van zorg en behandeling.

Gespecialiseerde woonmogelijkheden

In Noordertoren 3 hebben we een speciale woonomgeving ingericht met appartementen voor mensen die 24 uur per dag afhankelijk zijn van beademing(szorg). Ook wonen hier mensen met Hoog Intensieve Somatische Zorg (zie ‘Expertisecentrum beademingszorg’). U of uw naaste leeft zo veel mogelijk zoals thuis, met de zekerheid dat er dag en nacht speciaal getrainde zorgmedewerkers aanwezig zijn. Zij helpen direct indien nodig.

De ruime appartementen hebben een eigen woonkamer voorzien van kitchenette, aparte slaapkamer en eigen badkamer. In de gezamenlijke woonkeuken ontmoet u/uw naaste buren, wordt samen gekookt, tv gekeken, een spelletje gespeeld of een praatje gemaakt.  

Eigen regie over het leven staat centraal in Noordertoren 3. U of uw naaste leeft zo veel mogelijk zelfstandig, op een manier die bij u/uw naaste past. U bent vrij om zelf naar buiten te gaan om bijvoorbeeld een wandeling te maken, een bezoek te brengen aan een familielid of om op vakantie te gaan. Daarnaast biedt Landrijt tal van voorzieningen, zoals een gezellige Gasterij waar u of uw naaste kunt genieten van een praatje, hapje en/of drankje. Ook zijn er activiteiten die bijdragen aan de beleving van een fijne dag. Familie is bovendien van harte welkom in Noordertoren 3.

De locatie Landrijt is volledig beademingsveilig. Dit betekent dat er door het hele gebouw bakens zijn aangelegd. Ook draagt u/uw naaste een polsband voor (nood)alarm. Met een simpele druk op de polsknop krijgen de zorgmedewerkers van de afdeling een melding met de exacte locatie. Zij komen direct naar u/uw naaste toe om de gewenste zorg te verlenen.

Invasieve en non-invasieve beademing(szorg)

Het expertisecentrum is gespecialiseerd in verschillende vormen van deze specifieke zorg. Zo bieden we 24 uur per dag invasieve beademing. Hierbij wordt er een beademingsbuis via een opening in de hals in de luchtpijp aangebracht. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in non-invasieve beademing, ook wel bekend als maskerbeademing. U of uw naaste krijgt een masker die de gaswisseling in de longen verbetert, zodat het zelfstandig ademen minder energie kost.

De behandelingen worden gegeven in Noordertoren 3, waar u/uw naaste in een eigen appartement woont. Sommige cliënten verblijven na de behandeling in een Fokus-woning (aangepaste huurwoning) of keren terug naar de eigen thuisomgeving, eventueel met specifieke hulp(middelen). Maar het is ook mogelijk om (langere tijd) in Noordertoren 3 te blijven wonen.

Thuisbeademing

Het Expertisecentrum beademingszorg werkt nauw samen met het Centrum voor Thuisbeademing (CTBM) aan de ontwikkeling van thuisbeademingszorg. We spreken van thuisbeademing wanneer de cliënt buiten het ziekenhuis ondersteuning krijgt bij het zelfstandig ademen. Dat kan dus thuis zijn, in een Fokus-woning of in het verpleeghuis. Maar ook mensen met Hoog Intensieve Somatische Zorg kunnen vanwege hun aandoening thuisbeademing nodig hebben (zie ‘Expertisecentrum beademingszorg’).

Tijdelijke opname beademing(szorg)

Binnen Archipel hebben we een eigen afdeling waar cliënten met zowel invasieve als non-invasieve beademing tijdelijk opgenomen kunnen worden voor thuisbeademingszorg. We helpen hier bijvoorbeeld om de beademing in te stellen en leren mantelzorgers de handelingen eigen te maken. Maar het is ook mogelijk om tijdelijk opgenomen te worden als overbrugging naar de thuissituatie of als overbrugging naar een ander verpleeghuis/andere zorginstelling. Daarnaast biedt tijdelijke opname uitkomst bij het ontlasten van de mantelzorg of als de zorg ingewikkelder is geworden.

Om in aanmerking te komen voor tijdelijke opname, moet u/uw naaste in het bezit zijn van een indicatie voor thuisbeademing en een doorverwijzing naar het Centrum voor Thuisbeademing (CTBM) regio Zuidoost-Brabant. Deze kunt u krijgen via een longarts of neuroloog.

Permanente opname beademing(szorg)

Naast tijdelijke opname is het ook mogelijk om permanent opgenomen te worden op de afdeling. U of uw naaste komt hiervoor in aanmerking als u een zorgzwaartepakket (ZZP) 8 heeft (beschermd wonen met zeer intensieve verzorging en verpleging) of een lichamelijke beperking (LG) 6 met meerzorg. Vaak heeft u/uw naaste naast de beademing(szorg) ook nog andere zorg nodig. Bijvoorbeeld omdat er door de aandoening ook grote veranderingen in het gedrag optreden en/of het (daardoor) voor de mantelzorger te zwaar is de zorg te verlenen. We spreken dan over Hoog Intensieve Somatische Zorg. Lees hier meer over deze aandoening.

Scholing

Wanneer u/uw naaste in de thuisomgeving beademing krijgt, is het belangrijk dat u weet hoe de zorg moet worden verleend. Daarom verzorgen we in samenwerking met het CTBM speciale scholing voor mantelzorgers en familieleden. Onder begeleiding van gekwalificeerde medewerkers wordt geleerd hoe de beademingszorg thuis kan worden toegepast. De training wordt afgesloten met een toets, die beoordeelt of de zorg op de juiste manier wordt verleend. Deze training kan ook op de afdeling georganiseerd worden.

Wilt u meer weten over de behandelmogelijkheden van het Expertisecentrum beademingszorg?
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Of maak een afspraak met een van de behandelaren. We staan u graag te woord. U kunt ons bereiken via het Archipel Servicepunt telefoonnummer 040 264 64 64 of rechtstreeks via het secretariaat van de Dienst Behandeling via telefoonnummer 040 261 01 02