Archipel Expertisecentra

Het zorglandschap is de afgelopen jaren flink veranderd. We kennen steeds meer aandoeningen waarvan het aantal mensen dat eraan lijdt klein is en de zorg groot en ingewikkeld. Als Archipel willen we er ook voor deze mensen zijn.

Daarom hebben we zo’n tien jaar geleden onze eigen expertisecentra opgericht. We bieden behandelspecialisaties voor: gerontopsychiatrie, Huntington, jonge mensen met dementie, Korsakov, niet-aangeboren hersenletsel (NAH+), psychogeriatrie+ (PG+) en beademingszorg. Hiermee sluiten we aan bij de vraag vanuit de maatschappij naar zeer gespecialiseerde zorg rondom deze bijzondere aandoeningen. 

Aandacht voor het ziektebeeld centraal

Ieder centrum is volledig gericht op de begeleiding, behandeling en verzorging van mensen met deze bijzondere aandoening. Denk aan gespecialiseerde dagbehandeling, woonmogelijkheden en dagbesteding. Ook de omgeving zelf sluit aan bij de specifieke behoeftes die mensen met het ziektebeeld hebben.

Elk expertisecentrum heeft een eigen expertteam. Dit team bestaat uit behandelaren uit verschillende vakgebieden, zoals een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, logopedist en (GZ-) psycholoog, zorgprofessionals en medewerkers van de dagbesteding. De diverse specialisten werken heel hecht met elkaar samen. We noemen dit ook wel ‘multidisciplinair werken’. Hierdoor kunnen we voor elke vraag de juiste zorg leveren en op een bredere manier naar klachten kijken.

Daarnaast zijn we gespecialiseerd in de zorg en/of ondersteuning rondom specifieke zorgvragen, zoals eten en drinken, mondzorg, palliatieve zorg, seksualiteit, cognitieve revalidatie, wondzorg, valpreventie en agressie. Hiervoor bieden we verschillende zorg- en functieprogramma’s.

Zorg met eigen regie, op de plek die bij u past

De begeleiding, behandeling en verzorging worden afgestemd op specifieke wensen en (snel) veranderende zorgvragen. Eigen regie over het leven staat centraal. We gaan uit van wat u of uw naaste nog wél kan en hoe we u/uw naaste hierbij kunnen begeleiden. Samen kijken we wat nodig is om het leven op passende wijze vorm te geven, met zo veel mogelijk kwaliteit en vrijheid. Wanneer het niet meer mogelijk is om iets zelf te doen, nemen we met liefde de verzorging op ons. Ook daarbij maakt u of uw naaste eigen keuzes. De begeleiding, behandeling en verzorging bieden we op de plek die bij u of uw naaste past. Zo zijn we er bijvoorbeeld ook voor mensen die thuis wonen met poliklinische zorg en dagbehandeling.

Het contact met de directe omgeving vinden wij heel belangrijk. Daarom worden naasten nauw betrokken bij de zorg, ondersteuning en eventueel het wonen in Archipel.

Samenwerking

We willen u de beste zorg bieden. Daarom ontwikkelen we onszelf continu. Onze kennis en ervaring over de gespecialiseerde zorg leggen we vast in nieuwe zorg- en functieprogramma’s. Daarnaast werken we actief samen met andere organisaties en instellingen aan de verbetering van de kennis over een specifiek ziektebeeld. Ook zijn we actief in allerlei netwerken. Zo maken we deel uit van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) en zijn we aangesloten bij de landelijke kennisnetwerken voor de diverse bijzondere doelgroepen. Daarnaast zijn we als Archipel een Regionaal Expertisecentrum (REC) Korsakov en een Regionaal Expertisecentrum (REC) Huntington. Hierin werken we samen met partners in de regio en met het landelijke netwerk aan de ontwikkeling van de zorg en behandeling van Korsakov.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures