Kopgroep |Ontmoetingsgroep voor mensen met dementie

Het leren omgaan met de gevolgen van dementie is, zacht gezegd, een hele uitdaging. Passende ondersteuning is voor de mensen die het treft bij dit proces onmisbaar. Deze ondersteuning wordt u geboden in de ‘Kopgroep’: een ontmoetingsgroep met maximaal acht deelnemers voor mensen met dementie.

De Kopgroep komt wekelijks op woensdagochtend van 9:45 tot 11:45 uur bij elkaar in een locatie buiten het verpleeghuis in Eindhoven. De bijeenkomsten bestaan uit:

  • Kennismaken
  • Bewegen
  • Ervaringen uitwisselen
  • Gezamenlijke afsluiting met muziek of gedichten

Lees de verhalen van deelnemers van de Kopgroep

"De kopgroep biedt mij ruggensteun; ik kan over onderwerpen praten waar ik anders niet zomaar over zou beginnen."

Aanmelden en indicatie

Voor deelname hebt u een verwijzing van de huisarts nodig waarna u een beschikking kunt aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Niet alle verzekeraars hebben een contract met Archipel voor dagbehandeling, u kunt dat navragen bij uw verzekeraar. Als er een contract is kunt u met uw verzekeraar ook de vergoeding van eventuele vervoerskosten van- en naar de Kopgroep overleggen. 

Lees meer over de Kopgroep in de folder, bekijk hier de video voor een indruk of bel voor meer informatie naar 040-264 64 64 of mail naar kopgroep@archipelzorggroep.nl

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures