Verpleeghuis regio Eindhoven

Een verpleeghuis is de beste oplossing als u intensieve zorg en begeleiding nodig heeft. De medewerkers van Archipel ondersteunen u vol toewijding en deskundigheid in een van onze verpleeghuizen in regio Eindhoven. Altijd vanuit filosofie dat u doet wat u zelf wilt en kunt, met de juiste zorg voor uw persoonlijke situatie. In onze verpleeghuizen wonen diverse groepen mensen:

Cliënten verpleeghuis

  • ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen en intensieve zorg nodig hebben;
  • mensen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen, maar tijdelijk nog veel verpleging of verzorging nodig hebben;
  • (jonge) mensen die door een ziekte veel zorg nodig hebben, bijvoorbeeld mensen met Multiple Sclerose (MS) of hersenletsel;
  • mensen die komen revalideren na een ongeluk, of na een operatie. Zij komen alleen overdag in een verpleeghuis. Ze leren daar hoe ze met hun beperking om moeten gaan.

Om in een verpleeghuis te wonen, heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Uw huisarts, een maatschappelijk werker of een medewerker van ons Servicepunt kan u helpen om deze indicatie aan te vragen.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures