Menu

Archipel in Eindhoven

Archipel heeft verschillende locaties die zowel zorg en wonen aanbieden, met elke locatie een eigen karakter en specialisme.

  • Dommelhoef - Centrum voor Revalidatie
  • Eerdbrand - Zelfstanding wonen met de mogelijkheid voor verzorging en verpleging
  • Ekelhof - Psychogeriatrische zorg, palliatieve en terminale zorg voor mensen met dementie
  • Landrijt -  Specialistische zorg in een omgeving waar cliënten met een bijzondere zorgvraag zich thuis voelen
  • Kwadraat - Onderdeel van Landrijt, kleinschalige woonvorm
  • Passaat - Centrum voor geriatrische zorg
  • Zuiderpark - Gagelbosch & Fleuriade