Professionals en verwijzers

Archipel is een vertrouwde aanbieder van zorg, wonen en welzijn in Eindhoven, Nuenen, Best, Son & Breugel en Veldhoven (Oerle). Een sterke, professionele zorgorganisatie met een kleinschalige aanpak, die dicht bij de mensen staat. Daardoor kennen we onze cliënten en kunnen we hen belevingsgerichte zorg bieden.

Onze zorgverlening varieert van thuiszorg (Archipel Thuis) tot gespecialiseerde verpleeghuiszorg. Dit bieden wij in onze locaties en bij cliënten thuis. Met dit brede pakket spelen wij in op hun wensen en behoeften van vandaag én van morgen.

Ketenzorg en samenwerking bij Archipel

Om onze cliënten op alle levensgebieden en bij alle zorgvragen van dienst te kunnen zijn, hebben we solide samenwerkingen met partners als ziekenhuizen, zorgprofessionals en woon- en welzijnsorganisaties in ons werkgebied. Daardoor kunnen we in veel gevallen alle zorg, verpleging en hulp bieden die nodig is, ook complexe ketenzorg.

Archipel is de betrouwbare partner die op uw aangeven de zorg overneemt; snel en deskundig. Of het nu gaat om elementaire basiszorg of specialistische zorg, intramuraal of extramuraal: bij ons is uw patiënt/cliënt in warme handen. Het is ons doel om onze cliënten bij iedere zorgvraag vakkundig te ondersteunen. Bij iedere zorgbehoefte. Daarom bieden we onder andere de mogelijkheid van intensieve en flexibele zorg in de thuissituatie. Daarom vinden we ook een goede samenwerking met zorgprofessionals en verwijzers in de regio cruciaal. Daarin investeren we graag. Zo kunnen we optimale, doorlopende, goed georganiseerde zorg verlenen. Voor al onze cliënten.

"De cliënt staat altijd op nummer 1" 

Kyra - medewerker Archipel

Deskundige partner

Ziekenhuizen, huisartsen en specialisten vinden in ons een deskundige partner, waar hun patiënten/cliënten snel terechtkunnen. Wij zetten de behandeling voort die in het ziekenhuis of door de arts is gestart. Daardoor kan de ligduur in het ziekenhuis worden verkort en verloopt de overgang naar een nieuwe zorgsituatie voor de cliënt soepel en vertrouwd. De cliënt kan zich dan concentreren op datgene wat telt: herstel en eigen welbevinden.

Kwaliteit Archipel

Met ons kwaliteitssysteem Kompas bewaken en verbeteren we constant de kwaliteit van onze zorgverlening. Een belangrijke graadmeter op het gebied van kwaliteit is natuurlijk de mening van onze cliënten. Regelmatig onderzoeken we tevredenheid en behoeften van onze cliënten. Daarvoor gebruiken we eigen onderzoeken die aansluiten op onze verschillende cliëntgroepen. Naast eigen onderzoeken doet Archipel ook mee aan externe onderzoeken voor de zorgsector en verkrijgen we input vanuit de cliënt-waarderingen van Zorgkaart Nederland.

Wilt u weten of u voor uw patiënt bij ons terecht kunt, of heeft u andere vragen, neem dan contact op met ons Servicepunt 040 264 64 64 of via servicepunt@archipelzorggroep.nl

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures