Zorgtrajectbegeleiding

Dementie is een hersenaandoening die veel gevolgen heeft voor het dagelijks leven. Wie te maken krijgt met dementie, krijgt vaak ook te maken met verschillende zorgorganisaties. Via uw huisarts of specialist kunt u een verwijzing krijgen voor een zorgtrajectbegeleiding.
De zorgtrajectbegeleider, afgekort ZTB-er, begeleidt de cliënt en mantelzorgers intensief tijdens het zorgtraject thuis. U krijgt ondersteuning daar waar nodig op praktisch, sociaal en emotioneel gebied. De rol van de zorgtrajectbegeleider omvat het volgende:

  • Regelaar
  • Zorgbemiddelaar
  • Aanvrager en coördinator van de zorg
  • Vraagbaak
  • Vertrouwenspersoon
  • Coördinator en aanspreekpunt betrokken hulpverleners  (Casemanager)

Het is belangrijk om de zorg en begeleiding goed op elkaar te laten aansluiten en vloeiend te laten verlopen. In de regio Eindhoven en omgeving werken de verschillende zorgorganisaties samen in het Netwerk Dementie. Binnen dit netwerk staan zorgtrajectbegeleiders voor u klaar om u te ondersteunen en helpen.

De zorgtrajectbegeleider is bekend met het dementieproces, de wet en de regelgeving rondom dementie, de weg naar zorg en hulp. U wordt geholpen bij de organisatie en coördinatie van hulp en zorg. Op deze manier kan u zo lang mogelijk, op een prettige en veilige manier thuis blijven wonen. Hiervoor heeft de zorgtrajectbegeleider ook regelmatig contact met de huisarts, specialist en andere zorgverleners.

Cliëntadvies

Zodra u contact opneemt met Archipel via deze website of telefonisch, dan helpen onze medewerkers van het Servicepunt u als eerste op weg bij het verkrijgen van de juiste zorg en/of begeleiding. Als u zelfstandig thuiswoont kan dit bijvoorbeeld betekenen dat we u helpen om naar dagbesteding of dagbehandeling te gaan. Of dat u deel kunt nemen aan de Kopgroep. Als zelfstandig thuiswonen écht niet meer gaat en verhuizen naar één van onze verpleeghuizen noodzakelijk is, helpen we u met alles wat nodig is om te kunnen verhuizen. Onze cliëntadviseurs kunnen u dan alles vertellen over onze verschillende locaties en de (specialistische) doelgroepen waaraan we zorg bieden, de wachtlijst, benodigde indicaties en overbruggingszorg.

Onze cliëntadviseurs werken nauw samen met o.a. zorgtrajectbegeleiders, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, het zorgkantoor en andere zorgaanbieders in de regio. Archipel is één van de zorgaanbieders in de regio die gebruik maken van een gezamenlijk wachtlijstsysteem waarin de vraag naar ouderenzorg en het gezamenlijke zorgaanbod samenkomen. Het doel is om de cliënt met een zorgbehoefte zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plaats te bieden.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures