Geriatrische revalidatie in Eindhoven binnen een therapeutisch klimaat

In Archipel Centrum voor Revalidatie revalideert u binnen een therapeutisch klimaat. Dat wil zeggen: een revalidatiecentrum met een omgeving waarin u zoveel mogelijk wordt gestimuleerd om zelf te werken aan uw herstel.

Naast de vaste therapietijden kunt u ook zelf oefeningen uitvoeren, we proberen zo goed mogelijk aan te sluiten op uw persoonlijke wensen. Het hoofddoel van geriatrische revalidatie is het (wederom) aanleren en oefenen van alle zaken die u moet kunnen om zelfstandig thuis te kunnen wonen. U leert bij geriatrische revalidatie zelf te revalideren door hetgeen wat u in de therapie geleerd heeft zoveel mogelijk in de praktijk toe te passen. Denk daarbij aan zelf uw koffie of thee pakken voor het ontbijt, uw bed zelf opmaken, u zelf verzorgen en zelfstandig naar het toilet gaan e.d. Dit zijn, naast de therapieën, perfecte trainingsmomenten voor u. Binnen geriatrische revalidatie is het verzorgend en verpleegkundig team er speciaal op getraind om u, indien nodig, hierbij te begeleiden. Deze film geeft een mooie illustratie.

Na afronding van het revalidatieprogramma in revalidatiecentrum en verpleeghuis Dommelhoef kan via Ambulante revalidatie thuis verder gerevalideerd worden.

Meer informatie over geriatrische revalidatie

Bent u op zoek naar meer informatie? Bel Archipel Servicepunt op 040 264 64 64 of rechtstreeks met het secretariaat van de Dienst Behandeling 040 261 01 02.

De film 'Revalidatie bij Dommelhoef' geeft een goed beeld van geriatrische revalidatie. U kunt ook de folder downloaden of het artikel lezen in ZorgMotief.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures