Cliënt in Regie: kunnen zijn wie u bent

U bent gewend uw eigen keuzes te maken, zelf te bepalen hoe u uw dag invult, wat u gaat eten en hoe laat u naar bed gaat. Kortom: uw leven te leiden op een manier die bij u past. Dat mag niet veranderen als u opeens zorg of ondersteuning nodig heeft. Bij Archipel streven we ernaar dat u zo veel mogelijk zelf de regie over uw leven houdt –  of u nu zorg van ons krijgt, in een van onze woonzorgcentra woont en/of deelneemt aan onze dagbesteding.  

Om kwaliteit van leven te ervaren en goed oud te kunnen worden, is meer nodig dan de juiste zorg en ondersteuning. Bij Archipel vinden we het belangrijk dat u uw leven kunt voortzetten op een manier waar u zich goed bij voelt, ook al wordt u (steeds) beperkter in uw kunnen en afhankelijker van (professionele) begeleiding. Daarom werken we sinds tien jaar vanuit de visie Cliënt in Regie. Uw wensen, behoeften en mogelijkheden vormen daarbij belangrijke uitgangspunten.

“Ik kan zelf mijn tijd indelen, heb alle vrijheid. Drie keer per week ga ik met een andere bewoner boodschappen doen en ik kook elke woensdag. Dat doen we ook met z’n tweeën, voor twee woonkamers. Het komt zelden voor dat ik geen zin heb om te koken. Soms kijken we samen beneden voetballen. Maar in mijn eigen appartement kan ik kijken wat ik wil, en hoef ik niets te zien waar ik geen interesse in heb. Ik kan zelf die keuze maken.”
                               - Meneer Mackintosh, bewoner van Het Kwadraat 

Eigen keuzes

In Cliënt in Regie draait het om u. Daarom maakt u eigen keuzes voor de zorg, het wonen en het welzijn. Keuzes, hoe groot of klein ook, waardoor u kunt zijn wie u bent. U bepaalt bijvoorbeeld zelf of u op uw eigen kamer eet of in het gezelschap van anderen en wat u die dag gaat doen. Het is onze taak u hier zo goed mogelijk bij te begeleiden. Door in dialoog met elkaar, vanuit uw wensen en onze professionaliteit, samen de juiste afwegingen te maken en zo tot een gedeeld besluit te komen. Zodat u uw leven op een eigen gekozen manier kunt blijven vormgeven en zo veel mogelijk kwaliteit van leven ervaart.

Samen met u en uw mantelzorger

Om u de beste zorg en ondersteuning te bieden, kijken we daarom verder dan onze kennis en kunde. Juist met onze mensgerichte aanpak maken we hét verschil in de kwaliteit die u ervaart. Denk aan het tonen van een betrokken houding, het stellen van de juiste vragen en het uitdragen van een warm gevoel. We hechten veel waarde aan dit persoonlijke contact. Want als we weten wie u bent, wat u fijn vindt en nodig heeft om een waardevolle dag te beleven, kunnen we hier met onze zorg en ondersteuning bij aansluiten. En voelt u zich erkend en gehoord.

In dit contact speelt ook uw mantelzorger een grote rol. Want er is niemand die u zo goed kent als uw partner, broer of dochter. Daarom wordt de directe omgeving nauw betrokken bij het leven in Archipel. Zo kunnen we elkaar makkelijk vinden en samen nadenken over manieren waarop u zo veel mogelijk regie blijft houden en mooie momenten kunt beleven. Kortom: goed oud kunt worden. Lees meer informatie over cliëntvertegenwoordiging.

In beweging

Cliënt in Regie is geen afgerond verhaal. Het is altijd in beweging, net als de maatschappij waarin we leven. Maar wat we wel weten is dat eigen regie steeds belangrijker wordt. In de toekomst zijn kwetsbare ouderen (steeds) meer gewend aan zelfstandigheid, omdat ze langer thuis wonen. Dat brengt andere verwachtingen met zich mee voor de zorg, het wonen en het welzijn. U heeft vast ook eigen ideeën over goed oud worden. En dat mag ook! Daarnaast willen we ook jongere mensen die te maken hebben met de situatie dat ze steeds minder kunnen, omdat ze een bijzondere aandoening hebben, ondersteunen in een leven met eigen regie. Door, naast het verlenen van gespecialiseerde zorg, mogelijkheden te bieden om het leven naar eigen invulling vorm te blijven geven. Het is daarom onze taak om continu aan te sluiten bij de vragen vanuit de samenleving en zo Cliënt in Regie steeds verder te ontwikkelen. Met als doel dat u kunt zijn wie u bent. Uw hele leven lang.

Meer informatie over Cliënt in Regie

Bekijk het magazine 'Kunnen zijn wie je bent' met verhalen over wat regie over je eigen leven betekent.

Neem voor meer particuliere of zakelijk informatie contact op met het Archipel Servicepunt: 040 264 64 64.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures