Cliëntvertegenwoordiging

Als er een beslissing wordt genomen, dan is het belangrijk dat de cliënt hierover kan (mee) beslissen. Een familielid, naasten, begeleiders of een arts kan een cliënt hierbij helpen. Betrokkenheid van iemand die de cliënt vertegenwoordigd is belangrijk als een cliënt bepaalde beslissingen niet goed kan overzien. Juist omdat we het bij Archipel heel belangrijk vinden dat mensen zoveel als mogelijk hun leven kunnen blijven leven als zij zijn gewend, óók als zij in het verpleeghuis wonen.


De visie van Archipel is dat iedere cliënt een vertegenwoordiger heeft. Ook als de cliënt op dit moment zelf zijn beslissingen neemt. Mocht er iets onverwacht gebeuren, waardoor de cliënt niet meer over zichzelf beslissingen kan nemen, dan kunnen wij met de juiste persoon overleggen. We gaan graag samen met de cliënt en diens vertegenwoordiger in gesprek over keuzes die gemaakt moeten worden en zoeken samen naar de beste oplossingen die ervoor zorgen dat iemand prettig leeft.


Een vertegenwoordiger vertegenwoordigt de cliënt vanuit de normen, waarden, wensen en belangen van de cliënt en zet hierbij zijn eigen belang opzij. Zo kunnen we de eigen regie van iemand die de gevolgen van beslissingen niet meer goed overziet zo goed mogelijk waarborgen.

Lees de folder cliëntvertegenwoordiging

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures