Wonen en welzijn

De woon- en leefomgeving (locatie, afdeling, leefmilieu, kamer/appartement) is een plek waar het goed leven is, zoveel mogelijk aangepast aan de wensen van de cliënt. Het is kwalitatief goed, schoon, veilig en comfortabel, met ruimte voor privacy.

De leefomgeving nodigt uit tot sociaal contact, prettige bezigheden en het eten is lekker. Respect voor de leefsfeer is het hier uitgangspunt. De cliënt of diens vertegenwoordiger is degene die keuzes maakt; zijn/haar mening is het uitgangspunt voor de zorg- en dienstverlening. De cliënt blijft actief betrokken bij dagelijkse bezigheden en kan deelnemen aan activiteiten die hij/zij zinnig vindt, binnen of buiten de leefomgeving.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures