Archipel Expertisecentra

Archipel Expertisecentra, bestaande uit de locaties Dommelhoef en Landrijt, zijn specialistische centra waarin kennis en expertise worden opgebouwd, toegepast en geborgd.

We laten ons voeden door wat onze cliënten beweegt. Tegelijkertijd zijn we nieuwsgierig naar de nieuwste professionele inzichten. Die combinatie van ervaringsdeskundigheid van cliënten en familie, én van professionele standaarden, leggen we vast in zorg- en functieprogramma’s. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan de verbetering van kwaliteit van leven van onze cliënten en aan de kwaliteit van werken van onze medewerkers.

In de film over de Expertisecentra lichten we toe hoe we de gespecialiseerde zorg, behandeling, begeleiding en (eventueel) wonen bieden.

Locaties Dommelhoef en Landrijt

Onze gespecialiseerde zorg concentreert zich binnen Dommelhoef en Landrijt. Mensen met soortgelijke, specifieke zorgbehoeften wonen daar in een aangepaste omgeving die beter aansluit bij hun behoeften. Daarnaast verspreiden we onze kennis en kunde actief binnen alle andere locaties en werkplekken van Archipel.

Kerntaken Expertisecentra

De kerntaken van Archipel Expertisecentra zijn:

  • Het ontwikkelen van zorgprogramma’s voor specifieke doelgroepen;
  • Het ontwikkelen van functieprogramma’s voor onderdelen van zorg en behandeling;
  • Het vastleggen en transparant maken van de individuele specialisaties.

Netwerken

Onze Expertisecentra maken deel uit van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). In dit netwerk werken instellingen voor verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorg en het Radboudumc samen aan de verbetering van zorg en behandeling.

Daarnaast zijn we actief in diverse netwerken zoals:

Ontwikkelingen en resultaten

Diverse ontwikkelingen binnen onze Expertisecentra hebben hun vruchten al afgeworpen:

  • De opening van een polikliniek waar thuiswonende cliënten en naasten terecht kunnen voor diagnostiek, behandeling en begeleiding op het gebied van Huntington, Parkinson, CVA / Niet Aangeboren Hersenletsel, en seksualiteit;
  • De toepassing van Video Interventie Ouderenzorg in de thuissituatie, voor cliënten en mantelzorgers die de onderlinge communicatie en het contact willen verbeteren;
  • De mogelijkheid voor cliënten, mantelzorgers én professionals om consultatie en advies te vragen op diverse onderdelen van zorg en behandeling, zoals agressie, wondzorg, mondzorg en valpreventie;
  • De inrichting van een observatie-afdeling en een intensief en regulier revalidatietraject zodat we nog beter kunnen inspelen op de revalidatie behoefte en mogelijkheden van cliënten met bijvoorbeeld een CVA, heupfractuur of amputaties;
  • De inrichting van leefmilieus op diverse afdelingen, zodat cliënten in een woon- en leefomgeving kunnen verblijven die het beste bij hen past;
  • De inrichting van twee palliatieve bedden op een gesloten PG-afdeling, zodat cliënten hun leven in waardigheid en eigenheid kunnen voltooien.

Contact

Archipel Expertisecentra
Parklaan 97
5613 BC Eindhoven
t 040 261 01 11
kenniscentrum@archipelzorggroep.nl

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures