Gerontopsychiatrie

Archipel biedt ouderen met chronische psychiatrische klachten de gelegenheid zorg te krijgen en te wonen in een ‘normale omgeving voor ouderen’. De praktijk leert dat dit erg belangrijk is. Als oudere maakt u dan, ondanks uw psychiatrische klachten, deel uit van een groep bewoners met elk hun eigen achtergrond, in een woonzorglocatie in een gewone woonwijk en sociale omgeving. 

In de film over de Expertisecentra lichten we toe hoe we de gespecialiseerde zorg, behandeling, begeleiding en (eventueel) wonen bieden. De hoog complexe gerontopsychiatrische cliënten vormen een relatief kleine en zeer kwetsbare groep. Het gaat om circa 1.000 mensen in Nederland. De Wet langdurige zorg (Wlz) erkent hen als specifieke groep met een complexe zorgvraag. Archipel is in ontwikkeling tot een Doelgroep Expertise Centrum (DEC) en aangesloten bij het Vereniging voor Gerontopsychiatrie

Twee van onze cliënten wilden graag vertellen over hoe het is om bij Archipel te wonen als je ouder bent en chronisch psychiatrische klachten hebt. De heer Beeren vertelt over hoe belangrijk structuur is als je autisme hebt. Mevrouw Veltkamp vertelt over haar manisch-depressiviteit en hoe het schrijven en tekenen haar daarbij helpt. 

Gevolgen gerontopsychiatrische klachten

Als u gerontopsychiatrische klachten heeft, heeft u bijvoorbeeld problemen op het gebied van angst, stemming en persoonlijkheid. Deze problemen kunnen vroeg in het leven zijn ontstaan maar ook op latere leeftijd. Indien het ziektebeeld stabiel is en behandeling binnen een psychiatrische setting niet meer noodzakelijk is, kunt u in aanmerking komen voor opname in een verpleeghuis of woonzorgcentrum. Bijvoorbeeld op basis van lichamelijke problemen, geheugenproblemen als dementie of problemen bij het omgaan met anderen en het onderhouden van relaties. Belangrijk is dat we u helpen om de structuur in de dag te houden en u gespecialiseerde zorg te bieden waardoor u zich prettig voelt en een fijne woonplek heeft.

Gespecialiseerde zorg en behandeling voor ouderen met psychiatrische problemen

Binnen Archipel bieden we al jaren, in verschillende locaties, zorg aan gerontopsychiatrische cliënten. Heeft u psychiatrische problemen in combinatie met geheugenproblemen als dementie, problemen in gedrag en is er de noodzaak van verpleeghuiszorg, dan kan het Expertisecentrum Landrijt de zorg bieden die u nodig heeft. 

In samenwerking met de GGzE heeft Archipel ook twee woonvoorzieningen ontwikkeld binnen woonzorgcentrum Eerdbrand. Hier bieden we op twee afdelingen zorg aan mensen met chronische psychiatrische problemen. Hier hebben zij de mogelijkheid om in een eigen appartement te wonen. Vanuit de GGzE  is er een vast consultatie-team betrokken die door de professionals van Archipel wordt benaderd, zodat de juiste behandeling zoveel als mogelijk kan worden geboden op de plaats waar u woont. 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures