Huntington Café

Tijdens onze contacten met cliënten merken we dat er veel behoefte is aan informatie, ondersteuning en lotgenotencontact. Om deze reden is het Huntington Café opgestart, in samenwerking tussen Archipel en Land van Horne. 

In het Huntington Café wordt iedere keer een ander thema belicht aan de hand van een interview met een deskundige. Voor mensen met de ziekte van Huntington, hun partners en kinderen. Er wordt ruime gelegenheid geboden voor vragen en het delen van ervaringen.

Het eerstvolgende Huntington café is op 20 februari 2024. Het onderwerp dat we dan bespreken is: Neuro psychiatrische symptomen bij de ziekte van Huntington

 

Onze gastspreker is Drs. M. Bovens, psychiater bij GgZE te Eindhoven en tevens als consulterend psychiater werkzaam bij Archipel.

Zaal open om 19.00 uur, start programma om 19.30 uur.

Fijn als u zich van tevoren aanmeldt via deze link

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures