Gespecialiseerde zorg voor bijzondere ziektebeelden

Het zou u maar gebeuren. U, of iemand uit uw directe omgeving zoals uw partner, vader of moeder, krijgt een ingewikkelde aandoening. 

Ziektebeelden waar u misschien nog nooit over heeft gehoord, omdat maar weinig mensen deze aandoening hebben. Maar die wel vragen om gespecialiseerde begeleiding, behandeling en soms ook verzorging. Denk bijvoorbeelde aan de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov, Gerontopsychiatrie of dementie op jonge leeftijd. Om ervoor te zorgen dat Archipel gespecialiseerde begeleiding, behandeling en zorg kan bieden aan mensen met een bijzondere, zeldzame ziekte of aandoening, zijn we tien jaar geleden gestart met de Archipel Kenniscentrum dat nu, om verwarring met de landelijke Kenniscentra voor verschillende ziektebeelden te voorkomen, is omgedoopt tot Expertisecentra. 

Lees meer over de Archipel Expertisecentra.

We hebben alles in huis om u of uw naaste op passende wijze te
begeleiden, behandelen en verzorgen

Behandelspecialisaties

Met de Archipel Expertisecentra bieden we verschillende behandelspecialisaties, voor gerontopsychiatrie, Huntington (erkend Regionaal Expertise Centrum), jonge mensen met dementie, Korsakov (erkend Regionaal Expertise Centrum), niet-aangeboren hersenletsel (NAH+), psychogeriatrie+ (PG+) en beademingszorg. Binnen ieder expertisecentrum hebben we alles in huis om u of uw naaste op passende wijze te begeleiden, behandelen en verzorgen. Denk aan poliklinische zorg en behandeling, gespecialiseerde dagbehandeling, woonmogelijkheden en dagbesteding. U kunt vertrouwen op de specifieke kennis en ervaring van een vakkundig team met diverse specialisten.  

Lees meer over onze behandelspecialisaties via het menu aan de linkerzijde.

Persoonlijk en op maat

Onze zorg is persoonlijk en op maat. We gaan uit van wat u of uw naaste nog wél kan. Samen bekijken we wat nodig is om het leven voort te zetten op een manier die bij u of uw naaste past. Dit doen we op de plek waar u of uw naaste zich bevindt: thuis of in een van onze Archipellocaties.

Lees meer over onze manier van werken.

We gaan uit van wat u of uw naaste nog wél kan

Wilt u meer weten over de behandelmogelijkheden?

We nodigen u van harte uit om contact op te nemen. Onze behandelaren staan u graag te woord. U kunt bellen naar het Servicepunt van Archipel 040 264 64 64 of een mail sturen naar servicepunt@archipelzorggroep.nl.

In de film Archipel Expertisecentra geven u een beeld van onze zorg, behandeling, begeleiding en eventueel het wonen in de Archipel Expertisecentra.  

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures