Open en transparant samen werken aan kwaliteit

Archipel is zo open en transparant mogelijk. We werken voor het grootste deel met gemeenschapsgeld en voor een kwetsbare groep uit de samenleving. Daarom leggen we op allerlei manieren verantwoording af over de kwaliteit, de middelen die we besteden en het gevoerde beleid.

Zo toetst de Raad van Toezicht de hoofdlijnen van het beleid en een juiste uitvoering ervan. Externe partijen verrichten onafhankelijk onderzoek naar onze kwaliteit, om een keurmerk te kunnen afgeven. Ook geven we inzicht in onze activiteiten en plannen in allerlei publicaties zoals:

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures