Vrijwilligersraad

Archipel kan op ruim 1000 vrijwilligers rekenen. De hulp die zij op allerlei terreinen bieden, is onmiskenbaar en van grote toegevoegde waarde. Daarom is in 2008 vrijwilligersbeleid ontwikkeld en zijn we gestart met een Vrijwilligersraad. Deze raad bestaat uit afgevaardigden van iedere locatie, zodat de vrijwilligers overal in de organisatie goed vertegenwoordigd zijn.

Extra aandacht

Wij willen uitstekende zorg en dienstverlening bieden, waarbij de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan. Dat kunnen onze medewerkers niet alleen. De vrijwilligers zorgen voor extra aandacht aan onze cliënten. Samen zorgen zij voor het huidige niveau van onze dienstverlening. Met veel betrokkenheid en warmte, leren zij cliënten van heel dichtbij kennen. Zo maken zij het mogelijk om samen te genieten van de kleine dingen in het leven.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Vrijwilligersraad? Dan kunt u contact opnemen met onze centrale adviseur vrijwilligerswerk. Deze is bereikbaar via telefoonnummer: 040 265 48 00. De vrijwilligersraad kunt u bereiken via vrijwilligersraad@archipelzorggroep.nl.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures