Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Archipel houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad ziet er vooral op toe dat de bestuurder een evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij Archipel betrokken zijn.

Daarnaast ziet de Raad van Toezicht toe op de manier waarop Archipel in de maatschappij staat en zijn maatschappelijke doelen dient. Om dit toezicht goed te kunnen uitoefenen laat de raad zich goed informeren. De leden van de raad spreken niet alleen met de Raad van Bestuur, maar overleggen ook structureel met het managementteam, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. Zo zijn alle onderdelen van de organisatie met elkaar in gesprek en op de hoogte van wat er speelt en nodig is.

De Raad van Toezicht dient geen specifiek belang, maar staat onafhankelijk ten opzichte van alle bij de zorginstelling betrokken belangen. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur onderschrijven beide de 'Zorgbrede Governance Code', een richtlijn van de brancheorganisaties uit de zorg, die garanties biedt voor de kwaliteit van bestuur en toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer R.A. Helder (voorzitter)
  • De heer G. Lokerse
  • Mevrouw drs. M. Verhees
  • de heer J. de Wit
  • Mevrouw H. Wüst

raadvantoezicht@archipelzorggroep.nl 

Van links naar rechts: Ronald Helder, Helene Wüst, Jan van der Kruis (oud-lid), Nelleke Gruijters (oud-lid), Mieke Verhees en Jasper de Wit.
Giljam Lokerse ontbreekt op de foto.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures