Meer belastingvoordeel bij giften

Het is nu mogelijk méér belastingvoordeel te hebben van je schenkingen aan Vrienden van Archipel (en andere goede doelen). En dat is nu bovendien makkelijker dan ooit. U kunt het geheel zelf regelen: de periodieke schenking. Wat is periodiek schenken, hoe moet het en waarom zou u het willen?

Aftrekpost giften 

Als u schenkt aan Vrienden van Archipel (en andere goede doelen) heeft u recht op een aftrekpost, maar alleen als en voor zover u jaarlijks meer schenkt dan één procent van uw inkomen. Soms mag u de gift wel aftrekken vanaf de eerste euro. Namelijk als u een overeenkomst aangaat waarin staat dat u minstens vijf jaar op rij hetzelfde bedrag schenkt aan Vrienden van Archipel. Dan is elke euro die u geeft aftrekbaar.

Geen notaris meer nodig 

Tot vorig jaar moest die overeenkomst worden vastgelegd in een notariële akte, maar die eis is sinds 1 januari 2014 vervallen. Vanaf die datum is zo’n periodieke schenking ook aftrekbaar zónder notaris. Daarmee wordt de periodieke schenking ook interessant voor kleinere bedragen.

Wat moet u doen?

  • Download het model-schenkingsovereenkomst van de website van de belastingdienst.
  • Vul uw gedeelte van de overeenkomst in tweevoud zelf in.
  • Stuur de ingevulde PDF als bijlage bij een e-mail naar de penningmeester van Vrienden van Archipel. De penningmeester zal de formulieren verder invullen en namens Archipel ondertekenen. U krijgt vervolgens beide uitgeprinte formulieren toegestuurd met het verzoek ze te ondertekenen en het formulier voor ‘de ontvanger’ op te sturen naar, of af te geven bij, Vrienden van Archipel.
  • Bewaar de overeenkomst, want de fiscus kan er bij een controle naar vragen.

Let op: periodieke giften zijn alleen aftrekbaar als het goede doel ANBI status heeft. Vrienden van Archipel heeft deze status.

Wat nu als...

In 5 jaar tijd kan veel gebeuren. Stel dat u uw baan kwijtraakt of arbeidsongeschikt wordt. Voor deze omstandigheden kan een voorbehoud worden gemaakt. U kunt gebruik maken van de  modelschenkingsovereenkomst waar rekening is gehouden met deze bijzondere omstandigheden.

Rekenvoorbeeld 

Stel u verdient € 40.000 per jaar en u geeft nu elke maand € 50 per bank aan Vrienden van Archipel. Dat is € 600 per jaar. Daarvan is € 400 (1% van uw inkomen) niet aftrekbaar. Omdat u 42% belasting betaalt, betaalt u door de gift € 84 (42% van € 200) minder belasting. Legt u deze gift vast in een overeenkomst, dan krijgt u in totaal € 252 belasting terug. Dit vastleggen in een overeenkomst levert in dit rekenvoorbeeld € 168 extra belastingvoordeel op ten opzichte van de huidige situatie.

Als de maandelijkse gift verhoogd zou worden naar € 60, dan levert dat nog steeds voordeel op en zou Vrienden van Archipel elke maand €10 extra ontvangen - een voordeel voor beide partijen. En uiteraard is het mogelijk deze belastingteruggave opnieuw als gift aan Vrienden van Archipel te schenken!

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures