Contracten met zorgverzekeraars

Landelijk hebben zorgverzekeraars en zorgaanbieders afgesproken om (toekomstige) cliënten en verzekerden op een uniforme wijze te informeren met wie zij een contract hebben afgesloten en wat dat betekent voor de vergoeding van zorg. 

Om dat helder uiteen te zetten, worden hieronder verschillende situaties geschetst. Variërend van gecontracteerd en volledige vergoeding tot geen contract en meestal geen vergoeding. Ook staan enkele specifieke situaties beschreven over vergoeding van zorg als het contract met de verzekeraar (nog) niet wordt voortgezet. Als Archipel geven wij middels onderstaand overzicht (zie button) en toelichting aan met wie wij een contract hebben. 

In het overzicht is per zorgvorm de status van de contracten voor 2024 terug te vinden, in de toelichting hieronder worden de verschillende nummers toegelicht.

Overzicht contractering zorgverzekeraars Archipel 2024

 

Toelichting

 

1. Contract, zorg wordt vergoed

Met deze zorgverzekeraar hebben we afspraken gemaakt. 
Uw zorg wordt in 2024 volgens uw verzekeringsvoorwaarden vergoed. Zie voor de verzekeringsvoorwaarden de website van uw zorgverzekeraar. 

2. (Nog) geen contract, zorg wordt wel vergoed

Met deze zorgverzekeraar zijn we nog bezig om afspraken te maken. Uw zorg wordt in 2024 vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden voor gecontracteerde zorg. Zie voor de verzekeringsvoorwaarden de website van uw zorgverzekeraar. 

3. Nog geen contract, wel vergoed zolang de onderhandeling loopt

Met deze zorgverzekeraar zijn we nog in gesprek. Zolang we nog in gesprek zijn met deze zorgverzekeraar  wordt uw zorg in 2024 vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden voor gecontracteerde zorg. Maken we geen afspraken? Dan worden nieuwe behandelingen vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg. Dit betekent meestal dat u een deel van de rekening zelf moet betalen.


Hadden we in 2023 een contract met deze zorgverzekeraar? Dan geldt een overgang van maximaal 1 jaar. Deze geldt als u in 2023 in behandelingen was en die behandeling doorloopt in 2024. Zie website zorgverzekeraar wat dit betekent voor de vergoeding.

4. Nog geen contract, mogelijk een deel niet vergoed

Met deze zorgverzekeraar zijn we nog in gesprek. Maken we geen afspraken? Dan wordt uw zorg in 2024 vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg. Dit betekent meestal dat u een deel van de rekening zelf moet betalen.


Hadden we in 2023 een contract met deze zorgverzekeraar? Dan geldt een overgang van maximaal 1 jaar. Deze geldt als u in 2023 in behandelingen was en die behandeling doorloopt in 2024. Zie website zorgverzekeraar wat dit betekent voor de vergoeding.

5. Geen contract, meestal een deel niet vergoed

Met deze zorgverzekeraar hebben we geen afspraken gemaakt. Uw zorg wordt in 2024 vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg. Dit betekent meestal dat u een deel van de rekening zelf moet betalen.


Hadden we in 2023 een contract met deze zorgverzekeraar? Dan geldt een overgang van maximaal 1 jaar. Deze geldt als u in 2023 in behandeling was en die behandeling doorloopt in 2024. Zie voor de verzekeringsvoorwaarden de website van uw zorgverzekeraar.

 

Verzekeraars-en-labels.jpg

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures