Stichting Vrienden van De Archipel

De stichting Vrienden van De Archipel is opgericht in 2005 en biedt als zelfstandige stichting (financiële) ondersteuning voor het welzijn van de bewoners van Stichting Archipel.

De Vrienden van De Archipel heeft inkomsten uit giften/schenkingen en/of donaties en nalatenschappen. Verkregen van een groeiende groep mensen die het welzijn van de medemens belangrijk vindt, en op zoek is naar een doel, ook in de eigen omgeving, dat hen aanspreekt.

De fondsen van Vrienden van De Archipel worden ter beschikking gesteld voor de bewoners van de huizen die beheerd worden door Archipel. Hierbij kan gedacht worden aan o.a.:

  • zorgen voor verbetering van woon en leefomstandigheden door ontmoeting en ontspanning;
  • sfeerverbeterende inrichting in binnen- en buitenruimtes;
  • zorgen voor audiovisuele middelen en/of verbinding bij gelegenheden of evenementen.

Voor de komende jaren stelt de Stichting Vrienden van de Archipel zich een aantal doelen:

  • jaarlijkse organisatie van het Archipel Muziekconcours;
  • facilitering medewerkers welzijn tot het zelfstandig actief fondsenwerven t.b.v. bewonersactiviteiten;
  • de ‘geoormerkte’ gelden voor de voormalige Tradinova cliënten inzetten bij de nieuwbouw torens Zuiderpark.

Het geld van de Vrienden van De Archipel komt geheel ten goede aan de bewoners. Donateurs kunnen aangeven of een donatie/gift voor een bepaalde locatie bestemd is. Giften etc. gegeven voor een bepaald doel/locatie, zullen ook alleen daarvoor maar gebruikt worden.

ANBI

Stichting Vrienden van De Archipel valt onder de huidige wet- en regelgeving als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), op basis van art. 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001. Dat betekent dat donateurs van Vrienden van De Archipel hun giften kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Meer informatie over schenkingen

Bestuur

Het bestuur van de Vrienden van De Archipel bestaat alleen uit onbezoldigde vrijwilligers zijnde:

  • Dhr. Lucas Vousten, voorzitter

  • Dhr. Koen van der Linden, penningmeester

  • Mw. Daphne Vogels, secretaris


Contact 
Karel de Grotelaan 415
5654 NN Eindhoven
040 265 48 00
vriendenvandearchipel@archipelzorggroep.nl

Bankrekening: IBAN NL14INGB0651092965 t.n.v. Stichting Vrienden van De Archipel te Eindhoven
KVK: 17184098 (Bekijk het uittreksel).
RSIN: 816847800

Verantwoording

Stichting Vrienden van De Archipel is zo open en transparant mogelijk. Door de volgende publicaties geven we inzicht in activiteiten en plannen:

Jaarrekening Vrienden van Archipel 2023
Jaarverslag Vrienden van Archipel 2023
Beleidsplan Stichting Vrienden van Archipel 2023-2027

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures