Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Wonen, welzijn, zorg en behandeling sluiten aan op identiteit, persoonlijke ontwikkeling, waarden en levenskeuzen van de cliënt. De cliënt is in regie en ervaart nabijheid, compassie en vertrouwen. De cliënt wordt gezien als een uniek persoon met zijn eigen levensverhaal en heeft een actueel zorgleefplan en medisch dossier (samen het elektronisch cliëntendossier – ECD) dat in samenspraak met hem/haar of diens vertegenwoordiger is opgesteld.

Zorgdoelstellingen kunnen zijn: hulp bij wassen, mondzorg, kleden, incontinentie, eten en drinken. Naast lichamelijke doelen is er ook aandacht voor mentale doelen zoals depressieve gevoelens, stemmingswisselingen, vergeetachtigheid en onbegrepen gedrag. Er is ruimte voor dialoog over levenseinde vragen.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures