Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering is een dienst van mensen, voor mensen. Mensen die hart voor hun vak en hart voor anderen hebben. Samen zorgen we ervoor dat iedereen bij Archipel zijn of haar werk optimaal kan doen en dat cliënten op de beste zorg en dienstverlening kunnen rekenen.

1. Facilitaire Zaken 

Facilitaire Zaken biedt kennis en expertise, met name op het gebied van huisvesting, inkoop en wet- en regelgeving. We werken ondernemend, adviserend en ondersteunend. De kwaliteit van het resultaat is wat telt. Onze aandachtsgebieden:

Servicepunt Wonen 

Het Servicepunt Wonen is er voor alle vragen over huisvesting. Voor de verpleeghuizen en zorgcentra, maar ook voor de bewoners van onze eigen appartementen. Alle vragen, opmerkingen en klachten worden in een geautomatiseerd systeem verwerkt. Zo bewaken we de kwaliteit van onze service. Onze medewerkers zorgen persoonlijk voor een snel en vakkundig antwoord en de nodige acties, en staan klaar met tips en adviezen.

Inkoop

Wij zorgen voor een goede, veilige en passende omgeving voor medewerkers en cliënten van Archipel. Dat doen we door de verbetering van kwaliteit, het zoveel mogelijk beperken van risico’s en strategisch kostenmanagement voorop te stellen. Bovendien wordt er voortdurend aandacht besteed aan marktverkenning, zodat we snel nieuwe ontwikkelingen kunnen verwerken in onze dienstverlening.

Wet- en regelgeving 

Wij adviseren, ondersteunen en voeren uit. Bijvoorbeeld als het gaat over HACCP (een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen), legionella, milieu, veiligheid, hygiëne, bij NEN-normeringen (verschillende Nederlandse normen) en vergunningen. Wetten en regels vragen om specifieke kennis en een menselijke blik. Zo dragen wij bij aan een veilige, hygiënische en geschikte woon- en werkomgeving.

2. Financiën 

Financiën biedt aan alle onderdelen van de organisatie een compleet pakket financiële diensten. Wij zijn verantwoordelijk voor alle organisatiezaken op financieel-economisch gebied. Een grote verantwoordelijkheid, uitgevoerd door gedreven medewerkers die de mens achter de vraag nooit uit het oog verliezen. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van stafwerkzaamheden als:

  • het beheer van het financieel administratieve proces
  • de administratieve organisatie
  • het opstellen van de jaarrekening
  • de financiële verantwoording

3. Planning & Control 

Bij Planning & Control maken we toekomstgerichte strategische analyses. Want alleen met een heldere en gedegen toekomstvisie, kan Archipel blijvend de beste combinatie van zorg, welzijn en wonen bieden. We zijn verantwoordelijk voor:

  • de begroting
  • het treasury beleidsplan
  • adequaat vastgoedbeheer, inclusief bedrijfswaardeberekeningen, risicomanagement, consolidatie en ontwikkeling van managementrapportage(-tools)
  • controles omtrent de kaderregeling AO/IC

4. Informatisering en automatisering (I&A)

Het is ons doel om informatiesystemen en de technische infrastructuur optimaal te ondersteunen en ontwikkelen. Zo zorgen wij ervoor dat (zorg-)taken gemakkelijker en efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Wij voldoen aan alle (wettelijke) eisen en aan zoveel mogelijk wensen. 


Archipel Bedrijfsvoering 
Financiën, Facilitaire Zaken, Planning & Control, I&A
Karel de Grotelaan 415
5654 NN Eindhoven
040 265 48 00

Gebruik in navigatie Blaarthemseweg 93

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures