Samen wensen verwezenlijken

Uitgangspunt bij Archipel is dat cliënten moeten kunnen leven zoals zij dat gewend zijn. In de dagelijkse praktijk betrekken we u door in onderling overleg en binnen uw persoonlijke indicatie de gewenste zorg af te stemmen. Heeft u aanvullende wensen, dan zullen we kijken hoe we dit kunnen realiseren.

Ondanks alle inspanningen, kan het voorkomen dat u problemen ondervindt in de dagelijkse praktijk. Ook als u niet tevreden bent vernemen wij dat graag, zodat we hier verandering in kunnen brengen. Bij klachten kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling.

Inspraak

Meedenken, meepraten, meebeslissen. Archipel vindt de inbreng van cliënten, medewerkers en vrijwilligers heel belangrijk. Daarom zitten Raad van Bestuur en management regelmatig om de tafel met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de vrijwilligersraad. Mede dankzij deze inspraak en medezeggenschap bij onderwerpen die Archipelbreed spelen, kunnen we slagvaardig en efficiënt opereren.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures