Archipel Afasiecentrum Eindhoven

Archipel Afasiecentrum Eindhoven is een gespecialiseerd expertisecentrum op het gebied van afasie. Het Afasiecentrum is er voor cliënten die thuis wonen en chronische afasie hebben en woonachtig zijn in de regio Zuidoost-Brabant. In groepsverband leren onze cliënten beter omgaan met de taalstoornissen na een herseninfarct, –bloeding of -trauma.

Werken in groepen

Op het Afasiecentrum in Eindhoven wordt er gewerkt in groepen, omdat er is gebleken dat men het meeste leert van lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Voorbeelden van groepen zijn:

  • Gespreksgroepen
  • Computer-/i-padgroepen
  • Schrijfgroepen
  • Leesgroep
  • Praktijkgroep
  • Expressiegroep
  • Schildergroep

Het Afasiecentrum werkt op basis van de vraag van de cliënt, daardoor varieert het aanbod van groepen en activiteiten. Bijvoorbeeld een cliënt wil weer e-mailen, zo goed mogelijk een gesprek of een discussie voeren met meerdere personen, een recept lezen, zelf aan mensen uitleggen wat afasie is, zelf een boodschappenlijstje maken, zelf geld pinnen, boodschappen doen enz. Dit zijn vragen die mensen met afasie kunnen hebben nadat ze op stoornisniveau uitbehandeld zijn in het revalidatiecentrum of in de logopediepraktijk.

Team (ervarings)deskundigen

Archipel Afasiecentrum wil, samen met u, hulp bieden bij functionele vragen op het gebied van taal en communicatie. De behandeling en begeleiding van de groepen wordt gedaan door logopedisten, geschoolde begeleiders samen met vrijwilligers. Sommige van deze vrijwilligers hebben zelf afasie en zijn dus ervaringsdeskundigen. Daarnaast zijn er twee logopedisten aanwezig, gespecialiseerd in afasie.

Aanmelden

Bij aanmelding wordt u als cliënt uitgenodigd om op locatie kennis te maken met het Afasiecentrum. Er vindt dan een intakegesprek met de logopedist plaats. In dit gesprek wordt samen met u en uw mantelzorger gekeken welke behandeldoelen en hulpvragen u heeft en hoe deze te bereiken, bijvoorbeeld in welke groepsvorm. Samen met de logopedist wordt dan gekeken of het Afasiecentrum de juiste plaats is om de doelen te bereiken.

De logopedist baseert de plaatsing in de groepen op het niveau van functioneren met afasie, achtergrond, interesses, leeftijd e.a.  Indien uw doelen en hulpvragen binnen de mogelijkeden van het Afasiecentrum passen, zal er een indicatie bij het CIZ moeten worden aangevraagd. Als deze indicatie rond is en er plek is in de groep(en), kan de cliënt starten.

Openingstijden Afasiecentrum Eindhoven

Het Afasiecentrum Eindhoven is 5 dagen in de week open. Openingstijden zijn van 10.00u tot 16.00u.

 

 

 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures