Archipel Afasiecentrum Eindhoven

Archipel Afasiecentrum Eindhoven is een expertisecentrum voor mensen met afasie in de chronische fase in de regio Zuidoost-Brabant. Het Archipel Afasiecentrum is onderdeel van het Archipel Kenniscentrum. Binnen ons centrum bieden wij behandeling en ondersteuning afgestemd op uw hulpvraag.   

Afasie: leren omgaan met taal- en communicatiestoornissen 

Afasie is een taalstoornis, als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). NAH kan voorkomen als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, hersenbloeding of trauma. In de meeste gevallen van afasie is de linkerhersenhelft getroffen, de taalvaardigheden zijn hierbij aangedaan. Hierdoor wordt de communicatie belemmerd en kunnen er moeilijkheden ontstaan op het gebied van spreken, schrijven, lezen en begrijpen. De vorm en ernst van de afasie is afhankelijk van de plaats en de grootte van het hersengebied dat is getroffen. Afasie uit zich daarom bij iedereen anders.  
 
Werken in groepen 
We werken in groepen op activiteiten- en participatieniveau. Een groep bestaat uit maximaal 7 cliënten. Onze ervaring is dat cliënten leren van het contact met lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Voorbeelden van (taal)aspecten die behandeld worden in de groepen zijn: gespreksvoering, lezen, schrijven, begrijpen en werken met digitale (hulp)middelen. In cyclussen worden tevens diverse groepen aangeboden op het gebied van: schilderen, fotografie, muziek en een mantelzorggroep. Alledaagse zaken zoals omgaan met geld, telefoneren, hulp inschakelen en zelfstandig boodschappen doen, komen ook aan bod.  
 
Team 
Er zijn verschillende disciplines betrokken bij de behandeling, zoals een afasietherapeut, logopedist, GZ-psycholoog, muziektherapeut en groepsbegeleiders. Daarnaast zijn er vrijwilligers betrokken, waaronder een aantal ervaringsdeskundigen. Zij hebben zelf afasie, waardoor zij een waardevolle bijdrage leveren aan de behandeling op het Afasiecentrum.  
 
Wanneer komt u in aanmerking? 
De groepsbehandeling op het Afasiecentrum richt zich op het leren omgaan met taal- en communicatiestoornissen. Dit vindt plaats nadat het revalidatietraject is afgesloten.  
Voorwaarden voor deelname aan de behandeling: 

  • U woont (zelfstandig) thuis 
  • U kunt zelfstandig naar het toilet 
  • U kunt korte afstanden lopen, eventueel met hulpmiddel 
  • U heeft doelen op activiteiten- en/of participatieniveau 
  • Er is verwachting op vooruitgang 

 
Aanmelden 
Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats met de GZ-psycholoog en afasietherapeut. Hierin wordt samen met u gekeken welke behandeldoelen en hulpvragen u heeft en bekijken we of start op het Afasiecentrum passend is om uw doelen te bereiken.  
Behandeling op het Afasiecentrum wordt gefinancierd vanuit uw zorgverzekering. Om in aanmerking te komen voor behandeling heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. In sommige gevallen is het nodig om een machtiging aan te vragen bij de zorgverzekeraar. Ieder half jaar wordt de voortgang en het behandelplan geëvalueerd en wordt gekeken of de behandeling nog is geïndiceerd. 
 
Vervoer 
Cliënten komen zelfstandig naar het Afasiecentrum. U kunt een vergoeding van taxivervoer aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Zij informeren u of u hiervoor in aanmerking komt en hoe u dit kunt regelen. 
 
Begeleidingsgroep 
Indien u niet in aanmerking komt voor behandeling, kunt u in overleg deelnemen aan de begeleidingsgroepen van het afasiecentrum. Doelen voor de begeleidingsgroep kunnen zijn: onderhoud van communicatieve vaardigheden, lotgenotencontact en het ontlasten van uw mantelzorger. 
De financiering verloopt via de WMO (gemeente) waarbij mogelijk een eigen bijdrage wordt gevraagd. Het is mogelijk om via de gemeente taxivervoer aan te vragen. 
 
Hoe kunt u met ons in contact komen?  
Voor vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Archipel Afasiecentrum, via telefoonnummer: 040-2610136. Mocht u of uw naaste in aanmerking willen komen voor behandeling, dan kunt u contact opnemen met ons of uw behandelend logopedist.    
De medewerkers zijn te bereiken buiten de groepstijden, namelijk: maandag t/m vrijdag van 8.30u tot 10.00u en van 15.30u tot 17.00u. 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures