Polikliniek psychologie | Verwijzing

Wanneer u psychische problemen heeft, dan kunt u in de meeste gevallen behandeld worden door een psycholoog van Archipel. GZSP-verwijzing van uw huisarts of eventueel een specialist kan u bij ons terecht en gebruik maken van het aanbod van de Archipel poli Psychologie. Wij zijn niet ingericht hulp te bieden in crisissituaties, neem dan contact op met uw huisarts / huisartsenpost.

De kosten worden meestal (deels) vergoed door de zorgverzekering. We raden u aan om bij uw eigen zorgverzekeraar na te vragen wat in uw geval de vergoeding of eigen bijdrage is.

Wilt u meer informatie over de wachttijden, klik dan hier

Hulpverleningsaanbod

Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van hulp aan mensen die zelfstandig thuiswonen maar kwetsbaar zijn omdat zij verschillende (somatische en/of psychische) problemen hebben, een progressieve neurologische aandoening (zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington en het syndroom van Korsakov) en mensen met een lichamelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel door bijvoorbeeld CVA, trauma of een hersentumor.

Behandelaanbod

Archipel heeft diverse ervaren gezondheidszorgpsychologen en een klinische neuropsycholoog in dienst. Naast een brede ervaring met ouderen heeft iedere psycholoog zijn of haar eigen specialisatie, zoals dementie, Parkinson, Huntington en hersenletsel. Wij bieden veelal (kortdurende) psychologische behandeling (neuro)psychologisch onderzoek op een van onze locaties in en rondom Eindhoven. Mocht u niet in de gelegenheid zijn naar ons te komen, dan kunnen we u thuis bezoeken.

Indien er een vervolg noodzakelijk is zorgen wij in overleg met u en uw huisarts voor een adequate doorverwijzing binnen Archipel of een instantie daar buiten. Wij zijn niet ingericht hulp te bieden in crisissituaties, neem dan contact op met uw huisarts / huisartsenpost.

Wij bieden diverse behandelingen aan, de keuze maken we samen met u en is altijd afgestemd op uw wensen en mogelijkheden:

  • Cognitieve gedragstherapie 
  • Gedragstherapie 
  • Problemsolving therapie 
  • EMDR
  • Motiverende gespreksvoering

Daarnaast bieden we ook de volgende mogelijkheden aan:

  • Mindfulness (hier en nu training)
  • ACT (acceptatie)
  • DHT (dierbare herinneringen)
  • Cognitieve training (bij NAH) 

Aanmelden of meer weten over de psychologische ondersteuning?

Bel ons op 040-264 64 64 of mail servicepunt@archipelzorggroep.nl. Zij brengen u in direct contact met de coördinerende psycholoog. 

informatie voor verwijzers

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures