Polikliniek psychologie | Verwijzing

Wanneer u psychische problemen heeft, dan kunt u in de meeste gevallen behandeld worden door een psycholoog van Archipel. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of een specialist (zie basisformat verwijsbrief) Generalistische Basis - GGZ van uw huisarts of specialist kunt u gebruik maken van het aanbod van de Archipel poli Psychologie. Wij zijn niet ingericht hulp te bieden in crisissituaties, neem dan contact op met uw huisarts / huisartsenpost.

De kosten worden meestal (deels) vergoed door de zorgverzekering. Dit kan via de GB-GGZ (Generalistische Basis GGZ) of de GZSP (geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen, waar vanaf 01-01-2021 ook psychologische zorg onder valt). In beide gevallen is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Wilt u meer informatie over de wachttijden, klik dan hier

Hulpverleningsaanbod

Wij zijn gespecialiseerd in de doelgroep ouderen en volwassenen. U kunt bij ons terecht voor onderzoek (diagnostiek) en behandeling van diverse psychologische problemen zoals:

 • Stemmingsstoornissen (zoals depressie)
 • Angststoornissen
 • Stoornis in de impulsbeheersing: problemen / veranderingen in het gedrag
 • Seksuele stoornissen
 • Post-traumatische stressstoornis
 • Dementie en andere cognitieve stoornissen
 • Psychische stoornissen ten gevolge van een somatische aandoening zoals Parkinson, Multiple Sclerole (MS) en de ziekte van Huntington

Behandelaanbod

Archipel heeft diverse ervaren gezondheidszorgpsychologen en een klinische neuropsycholoog in dienst. Naast een brede ervaring met ouderen heeft iedere psycholoog zijn of haar eigen specialisatie, zoals dementie, Parkinson, Multiple Sclerose (MS), Huntington en hersenletsel. Wij bieden veelal kortdurende psychologische behandeling (neuro)psychologisch onderzoek op een van onze locaties in en rondom Eindhoven. Indien er een vervolg noodzakelijk is zorgen wij in overleg met u en uw huisarts voor een adequate doorverwijzing binnen Archipel of een instantie daar buiten. Wij zijn niet ingericht hulp te bieden in crisissituaties, neem dan contact op met uw huisarts / huisartsenpost.

Wij bieden diverse behandelingen aan, de keuze maken we samen met u en is altijd afgestemd op uw wensen en mogelijkheden:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Gedragstherapie (doen)
 • Problemsolving therapie (PST) 
 • EMDR (nare herinneringen therapie)
 • Motiverende gespreksvoering (MGV)
 • Cue exposure behandeling
 • Exposure in Vivo
 • Cognitieve herstructurering

Daarnaast bieden we ook de volgende mogelijkheden aan:

 • Mindfulness (hier en nu training)
 • ACT (acceptatie)
 • DHT (dierbare herinneringen)
 • Cognitieve training (bij NAH) 

Aanmelden of meer weten over de psychologische ondersteuning?

Lees hier de folder over psychologische ondersteuning of bel ons op 040-264 64 64 of mail servicepunt@archipelzorggroep.nl. Zij brengen u in direct contact met de coördinerende psycholoog. 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures