Kosten behandeling door psycholoog 2021

Met een verwijzing van uw huisarts of specialist komt u in aanmerking voor een onderzoek en/of behandeling. De kosten worden meestal (deels) vergoed door de zorgverzekering.

Dit kan via de GB-GGZ (Generalistische Basis GGZ) of de GZSP (geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen, waar vanaf 01-01-2021 ook psychologische zorg onder valt). Let op: het kan wel zijn dat uw eigen risico wordt aangesproken. Als het eigen risico eenmaal gebruikt is, dan wordt het eigen risico niet opnieuw aangesproken als u met psychologische behandeling start. Informatie hierover kan u bij uw eigen zorgverzekeraar krijgen.

Archipel heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Wij bieden wel ongecontracteerde zorg bij een psychische stoornis. U krijgt krijgt zelf de rekening na afsluiten van de behandeling, u betaalt Archipel de rekening en declareert vervolgens zelf bij de zorgverzekeraar. Naast de gesprekken zullen wij ook telefonisch contact, emailcontact, verslaglegging en eventuele reistijd in rekening brengen. De vergoeding die u hierbij krijgt is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het soort verzekering. Belangrijk is het dat u zelf vooraf informeert bij uw zorgverzekeraar wat de vergoedingen zijn.

U kunt meer informatie over vergoedingen vinden op de website van zorgwijzer

Mocht uw aanvraag niet binnen bovenstaande regelingen vallen, bent u onverzekerd of wilt u om en andere reden zelf de kosten willen betalen kan dat ook. Een gesprekscontact kost 95 euro en een telefonisch consult 20 euro. Klik hier voor meer informatie over de kosten.

Uitzonderingen vergoeding

Helaas zijn er stoornissen waarvoor de basisverzekering de behandeling niet vergoed. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk-en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. In overleg met de huisarts of met Archipel zijn er soms nog mogelijkheden om een DBC kwetsbare ouderen aan te vragen of een kortdurende WLZ-indicatie. Als dat ook niet mogelijk blijkt, kun je ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen. Een sessie kost € 95,- en duurt drie kwartier.

Informeer bij de zorgverzekeraar en bij ons of de behandeling vergoed wordt voordat je begint aan het traject!

Afzeggen van afspraken

Mocht u onverhoopt een afspraak niet na kunnen komen, laat dit dan svp minimaal 24 uur van te voren weten, anders moeten wij alsnog een rekening sturen.

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures