Diëtetiek bij Archipel

Een diëtist geeft adviezen over voeding bij gezondheid en/of ziekte en biedt begeleiding bij de uitvoering hiervan. Een diëtist kan u helpen bij alle vragen over voeding.

De diëtisten van Archipel hebben zich gespecialiseerd in de behandeling van:

  • Kwetsbare ouderen*
  • Ondergewicht/onbedoeld gewichtsverlies *
  • Slik- en kauwproblemen *
  • Stoelgangproblemen *
  • M. Parkinson** (aangesloten bij Parkinsonnet)
  • NAH **
  • CVA**
  • Huntington ** (aangesloten bij Huntington Netwerk Nederland)
  • MS**
  • Korsakov **

* behandeling vanaf 65 jaar
** behandeling vanaf 18 jaar

Tijdens het eerste gesprek vraagt de diëtist na wat u eet en drinkt. Samen wordt er gekeken naar uw leefstijl, gewoonten en of er sprake is van eventuele klachten, medicatie en ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op het eten en drinken. Vervolgens bekijkt de diëtist samen met u hoe u tot een passend dieet kunt komen, die bij uw persoonlijke situatie past. In vervolggesprekken wordt gekeken hoe het met u en het opvolgen van de adviezen gaat. Zo nodig, worden de adviezen bijgesteld.

Diëtist aanwezig bij gezondheidscentrum

De diëtisten van Archipel zijn op afspraak aanwezig op Gezondheidscentrum Zuiderpark (Gagelboschplein 1 in Eindhoven, stadsdeel Gestel).

Diëtist op huisbezoek

Is het niet mogelijk om langs te komen op het Gezondheidscentrum of op één van onze locaties, dan is het mogelijk dat de diëtist u thuis bezoekt.

Meer informatie diëtist

In de folder diëtist leest u meer over de mogelijkheden. Meer weten over de diëtisten van Archipel of voor het maken van een afspraak kan contact opgenomen worden met secretariaatdienstbehandeling.Dommelhoef@archipelzorggroep.nl of via 040 – 261 01 02

 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures