Archipel Polikliniek

Archipel Expertisecentra biedt specialistische zorg, het liefst op de plek waar u woont. Om onze zorg nog verder te verbeteren is er sinds 2014 de Archipel Polikliniek. Daar zijn behandelaren als zijn artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en diëtisten werkzaam. Voor mensen die in Strijp of omgeving wonen en fysiotherapie, ergotherapie of ander advies/behandeling nodig hebben. Behandelingen vinden plaats in de locatie maar kunnen desgewenst ook thuis worden gegeven. De behandelaren werken individueel, maar bij complexe(re) zorgvragen vindt zorgvuldige, multidisciplinaire afstemming plaats.

Bij Archipel Polikliniek kunt u terecht met reguliere vragen terecht, maar ook voor specialistisch advies en behandeling op het gebied van de onderstaande ziektebeelden:

Tijdens het bezoek aan de Archipel Polikliniek kunt u uw problemen en vragen bespreken met een specialist. Zo nodig wordt onderzoek gedaan. De behandelaars maken samen met u een plan. Hoe vaak u de polikliniek bezoekt, is afhankelijk van uw hulpvraag. 

Centrale contactgegevens 

Archipel Polikliniek, Drosserstraat 1, 5623 ME Eindhoven, per e-mail bereikbaar onder polikliniek@archipelzorggroep.nl; ook op andere Archipellocaties kunnen behandelingen plaatsvinden.

Wilt u meer informatie over de Archipel Polikliniek of een afspraak maken met één van de behandelaars? Bel ons op 040-264 64 64 of rechtstreeks met het secretariaat van de Dienst Behandeling 040-261 01 02.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures