Palliatieve zorg
Gespecialiseerde zorg rondom het levenseinde

Palliatieve zorg is gespecialiseerde zorg rondom het levenseinde. De laatste levensfase is een intensieve en belangrijke tijd waarin aandacht voor kleine details van grote waarde is. Zowel medische als geestelijke zorg worden geboden op een manier die aansluit bij de persoonlijke wensen en manier van in het leven staan.

Zorgpad Stervensfase

Bij de zorg in de laatste levensfase werken wij met het zogenaamde zorgpad, een speciaal hoofdstuk van het zorgdossier van de cliënt. In het zorgpad schrijven alle betrokken disciplines, zoals een arts, een verzorgende en een geestelijk verzorger, kort en bondig op hoe het met de cliënt gaat. Zo staan alle belangrijke zorgmomenten en vragen die in de laatste levensfase kunnen voorkomen overzichtelijk bij elkaar en is iedereen goed geïnformeerd.

Herdenken

In de meeste locaties bestaat er de traditie van het schrijven van een afscheidsbrief door de verpleging en verzorging. Deze brief, die op een vriendelijke manier herinneringen beschrijft over hoe een bewoner op de afdeling gekend werd, kan op de uitvaart worden voorgelezen door een van onze medewerkers. Indien gewenst kan er op verschillende afdelingen voor de medebewoners een herdenkingsdienst worden gehouden waarbij ook de familie aanwezig mag zijn. Jaarlijks in november vindt een herdenkingsdienst plaats waarvoor nabestaanden uitgenodigd worden.

Palliatieve en terminale zorg voor mensen met dementie

Als enige in de regio Eindhoven biedt Archipel gespecialiseerde hospice-zorg aan in de locatie Passaat voor mensen die in de laatste fase van hun leven niet meer thuis kunnen wonen. Vaak willen mensen de laatste fase van hun leven gewoon thuis doorbrengen, in de nabijheid van hun dierbaren. Maar er kan een moment komen dat dit niet meer kan. Omdat de juiste zorg niet meer geboden kan worden of omdat de omstandigheden er niet naar zijn. Op de afdeling Kamillehof in Passaat kunnen zij terecht om in een beschermde omgeving afscheid te nemen van het leven.

Dag van de Palliatieve Zorg

Archipel besteedt jaarlijks veel aandacht aan de Dag van de Palliatieve Zorg. Al jaren nemen wij het initiatief om voorafgaand aan de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, de Avond van de Palliatieve Zorg te organiseren in de regio Eindhoven voor professionals, mantelzorgers en vrijwilligers.

Archipel is lid van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Brabant.

Bent u op zoek naar meer informatie? Bel ons op 040 264 64 64.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures