Revalidatie bij longproblemen

Archipel Centrum voor Revalidatie in Dommelhoef nabij het centrum van Eindhoven, biedt u de mogelijkheid tot revalidatie bij longproblemen.

De chronische longziekte COPD veroorzaakt vele klachten. Ademhalen kost veel energie. Het longrevalidatieprogramma heeft bepaalde onderwerpen waar u meer over leert. Zo leert u beter met uw longziekte omgaan. Behandeling krijgt u vanuit meerdere disciplines. Zo leert u bijvoorbeeld meer over medicijnen en het omgaan met uw longziekte en het omgaan met uw (beperktere) energie. Bij de fysiotherapie leert u ophoesttechniek en ademhalingstechnieken, een psycholoog biedt ondersteuning bij de beperkingen die de ziekte meebrengt.

Revalidatie breed beschikbaar

Revalideren kan bij Centrum voor Revalidatie van Archipel na en tijdens behandeling voor COPD. De revalidatie is bedoeld voor mensen die meerdere problemen en klachten hebben door de ziekte. Tijdens uw revalidatie wordt u begeleid om met uw beperkingen om te gaan en leert u nieuwe vaardigheden aan. Hierbij kunnen verschillende disciplines worden ingezet, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek en psychologie. Uw revalidatie is vooral gericht op het weer zo zelfstandig mogelijk thuis te kunnen functioneren.

Na uw ontslag uit het Archipel Centrum voor Revalidatie kunt u gebruik maken van thuiszorg van Archipel Thuis en nadere behandeling zodra u weer thuis woont. 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures