Dementie

Op vele plaatsen in en rondom Eindhoven biedt Archipel een veilige woon- en zorgomgeving voor mensen met dementie. Cliënten worden liefdevol verzorgd door zelfsturende teams professionals op de verschillende Archipellocaties. We houden rekening met gewoontes en behoeftes van de cliënten. We proberen op alle wensen en vragen zo goed mogelijk in te spelen.

Op de psychogeriatrische (PG) afdelingen wonen cliënten met dementie in kleinschalige woongroepen van 8 à 10 personen samen. Om cliënten te beschermen zijn veel afdelingen gesloten, dat betekent dat deze alleen te verlaten zijn door een code in te toetsen bij de deur. Elke locatie heeft hierin een eigen beleid en de (wandel)ruimte die cliënten hebben is daarmee wisselend per locatie.  Op alle PG-afdelingen wordt er 24/7 intensieve zorg, begeleiding en structuur geboden. Door met kleine, zelfsturende teams te werken zien cliënten vaak dezelfde gezichten. Zelfsturing maakt dat de lijntjes kort zijn. Is er een vraag of verzoek, dan kan daar vrijwel altijd direct op gereageerd worden.   

Dagbesteding biedt voor iedere cliënt een eigen dagbestedingsprogramma op maat. Met elke cliënt(envertegenwoordiging) wordt gekeken naar de wensen en behoeftes om een leuke, zinvolle dag te hebben. Hierbij wordt uitgegaan van mogelijkheden en gedacht in oplossingen. Er wordt hierbij ook gekeken naar de hulp van vrijwiligers, wil iemand bijvoorbeeld graag vaker naar buiten voor een wandelingetje, dan kan hiervoor een vrijwilliger worden gevraagd.

Om in aanmerking te komen voor zorg, welzijn en wonen binnen één van de PG-afdelingen van Archipel is een ZZP-5 indicatie nodig van het CIZ en een BOPZ-verklaring. De cliëntadviseurs zijn altijd bereid om een rondleiding binnen een zorglocatie te verzorgen, bel hiervoor naar 040 264 64 64 of mail naar het Servicepunt.

Meer informatie over Archipel?

Contact     Folders & Brochures     Vacatures