Dementie

Op vele plaatsen in en rondom Eindhoven biedt Archipel een veilige woon- en zorgomgeving voor mensen met dementie. Cliënten worden liefdevol verzorgd door professionals in zelfsturende teams op de verschillende Archipellocaties. We houden rekening met gewoontes en behoeftes van de bewoners en proberen op alle wensen en vragen zo goed mogelijk in te spelen.

Op de psychogeriatrische (PG) afdelingen wonen cliënten met dementie in kleinschalige woongroepen van 8 à 10 personen samen. Hier wordt 24 uur per dag intensieve zorg, begeleiding en structuur geboden. 

Dagbesteding

Elke bewoner kan gebruik maken van een dagbestedingsprogramma op maat. Samen met een dagbestedingscoach wordt gekeken hoe de dagen prettig en zinvolle ingevuld kunnen worden. Hierbij wordt uitgegaan van mogelijkheden en gedacht in oplossingen. De ondersteuning van vrijwilligers is hierbij erg belangrijk. Als een bewoner bijvoorbeeld graag een wandeling maakt, kunnen we op zoek gaan naar een geschikte vrijwilliger die deze activiteit kan begeleiden. Uiteraar kunnen familie en vrienden hierbij ook een (belangrijke) rol spelen! 

Informatie

Om in aanmerking te komen voor zorg, welzijn en wonen binnen één van de PG-afdelingen van Archipel is een ZZP-5 indicatie nodig van het CIZ en een Wzd-verklaring. Voor meer informatie over de Archipel locaties en de mogelijkheden kunt u bellen of mailen naar het Archipel Servicepunt: 040 264 64 64 / servicepunt@archipelzorggroep.nl 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures