Menu

Lichamelijke beperkingen en 24-uurs zorg nodig?

Op vele plaatsen in en rondom Eindhoven biedt Archipel een passende woon- en zorgomgeving voor mensen met dusdanige lichamelijke beperkingen dat 24-uurs zorg nodig is. Te denken aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel, spierziektes, amputaties. Cliënten worden liefdevol verzorgd door zelfsturende teams professionals. We houden rekening met gewoontes en behoeftes van de cliënten. We proberen op alle wensen en vragen zo goed mogelijk in te spelen.

Op de somatiekafdelingen wonen cliënten met lichamelijke beperkingen zo zelfstandig mogelijk. Op alle somatiek-afdelingen wordt er 24/7 intensieve zorg en begeleiding geboden. Door met kleine, zelfsturende teams te werken zien cliënten vaak dezelfde gezichten. Zelfsturing maakt dat de lijntjes kort zijn. Is er een vraag of verzoek, dan kan daar vrijwel altijd direct op gereageerd worden.   

Dagbesteding biedt voor iedere cliënt een eigen dagbestedingsprogramma op maat. Met elke cliënt wordt persoonlijk gekeken naar de wensen en behoeftes om een leuke, zinvolle dag te hebben. Hierbij wordt uitgegaan van mogelijkheden en gedacht in oplossingen. Er wordt hierbij ook gekeken naar de hulp van vrijwiligers, wil iemand bijvoorbeeld graag vaker naar buiten voor een wandelingetje, dan kan hiervoor een vrijwilliger worden gevraagd.

Om in aanmerking te komen voor zorg, welzijn en wonen binnen één van de locaties waar Archipel 24-uurs zorg biedt voor mensen met lichamelijke beperkingen is een ZZP-6 indicatie nodig van het CIZ. De cliëntadviseurs zijn altijd bereid om een rondleiding binnen een zorglocatie te verzorgen, bel hiervoor naar 040 264 64 64 of mail naar het Servicepunt.